UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Chémia

 

Chemical Science

 

Open access časopis Royal Society of Chemistry  

 

ChemSpider

 

Bezplatná databáza chemických štruktúr poskytujúca rýchly prístup k vyhľadávaniu textov a štruktúr k viac ako 67 miliónom štruktúr zo stoviek zdrojov údajov  inštruktáž 

 

LearnChemistry

 

Vzdelávací zdroj a podporný program pre vydavateľskú činnosť učiteľov  

 

The Royal Society of Chemistry

 

   

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020