UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Právo

 

 

Digitální knihovna Právnické fakulty, 

 

Masarykova univerzita

 

 

   
Publikácie EU

 

online knižnica a kníhkupectvo s publikáciami inštitúcií a iných orgánov Európskej únie

 
Zbierka zákonov - ASPI

 ASPI - Automatizovaný Systém Právnych Informácií

info

inštruktáž - registrácia

inštruktáž - prihlásenie

video návody

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020