UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Biológia

 

PLOS Journals

 

 Neziskové vydavateľstvo open access periodík z oblasti vedy a medicíny 

info

PubMed

 

databázy z oblasti medicíny a príbuzných vied

18 miliónov záznamov z MEDLINE a časopisov z prírodných vied

 

 

 

 The Free Library 

 

  Publikácie z oblasti biológie

            

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020