UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Právo - Skúšobný prístup

 

 Cambridge Universiy Press 

 

 medzinárodné právo  
 Max Planck Encyklopedia of Comparative Constitutional Law 

 

online encyklopédia komparatívnych článkov rozširujúca Oxford Constitutional Law sprístupňujúca súčasné znenia všetkých štátov a ich autonómnych častí a analytické komentáre. 

výber článkov

 


 

Posledná aktualizácia: 17.03.2020