UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Medicína - Licencovaný prístup

ScienceDirect 

E-Books - UČEBNICE

multidisciplinárna

info

  používateľské   príručky inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

help

turorials

tutorial - Advanced search

Scopus

Hirsch Index vyhľadávanie

multidisciplinárna

info 

používateľské príučky inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorials

tutorial - Searching for documents

Springer Link

multidisciplinárna

info

používateľské príručky inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorial - Welcome to SpringerLink

tutorial - Searching and browsing

 

Web of Science  

Obsahuje: 

Current Contents Connect, Medline, KCI - Korean Journal Database, SciELO Citation Index

Rozšírená o BIOSIS Citation Index 

Hirsch Index vyhľadávanie

multidisciplinárna

info

tipy na vyhľadávanie inštruktáž

inštruktáže v anglickom jazyku:

tutorials

tutorial - Search tips

tutorial - All databases search

Wiley Online Library 

 

multidisciplinárna

info

 

používateľské príručky inštruktáž

inštruktáž v anglickom jazyku:

help - Advanced search - search tips

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020