UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Fyzika - Licencovaný prístup

 APS  

 

American Physical Society (APS) Journals Online obsahuje plné texty z rozsiahlej kolekcie publikácií APS z jednotlivých odborov fyziky. 

 

 info 

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020