UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Informačné technológie - Licencovaný prístup

 ACM 

 

 digitálna knižnica obsahujúca úplné texty všetkých publikácií renomovanej americkej vedeckej spoločnosti pre oblasť výpočtovej techniky Association for Computing Machinery 

 umožňuje prístup k vyše 800 000 bibliografickým záznamom o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej a komunikačnej techniky

info

 používateľské  príručky

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020