UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Právo - Licencovaný prístup

 ASPI 

 

 ucelený informačný systém, ktorého jadrom je elektronická zbierka zákonov a ďalšie všeobecne platné predpisy

systém tvoria dve základné časti : "Právne predpisy" a "Literatúra" 

databáza je prístupná v Právnickej knižnici a Knižnici na FVS

info

používateľské príručky

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020