UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Technika - Licencovaný prístup

KNOVEL

interaktívne tabuľky a grafy

Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials

- Patty’s Toxicology

- Pilkey’s Formulas for Stress, Strain, and Structural Matrices

- Kerzner’s Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny

info 

 používateľské  príručky

inštruktáže v anglickom jazyku:

help

tutorials

tutorial - Searching in Knovel

Quick start guide

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020