UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Multidisciplinárne - Skúšobný prístup

 

Dimensions Plus

 

Spoločnosť Dimensions, ktorú vyvinula spoločnosť Digital Science v spolupráci s viac ako 100 poprednými výskumnými organizáciami na celom svete, spája granty, publikácie, citácie, alternatívne metriky, klinické skúšky, patenty a dokumenty o politike, aby poskytla platformu, ktorá umožňuje používateľom nájsť a získať prístup k najrelevantnejším informáciám, rýchlejšie analyzovať akademické a širšie výsledky výskumu a zbierať informácie o budúcej stratégii.

bez nutnosti prihlásenia, automaticky

inštruktáže v angličtine: 

How to....

Dimension Plus Quick Start 

 

Figshare 

 

Webové rozhranie určené na správu akademických výskumných údajov a šírenie výskumných údajov, kde si vedci môžu uchovávať a zdieľať svoje výstupy z výskumu vrátane údajov, súborov údajov, obrázkov a videí. Akceptuje všetky typy súborov (so zobrazením v prehliadači).  

V súlade s princípmi otvoreného prístupu je bezplatné nahrávanie obsahu a prístup k dokumentom. 

Je jedným z mnohých portfóliových firiem podporovaných spoločnosťou Digital Science.

viac informácií

inštruktáže v angličtine

 

Overleaf 

Online editor slúžiaci na tvorbu odborných a akademických prác používajúci pre počítačovú sadzbu program LaTeX. 

prístup po jednoduchej registrácii

inštruktáž v angličtine:

Learn LaTeX in 30 minutes

NOVINKA

Scival

Elsevier pre slovenské akademické inštitúcie otvoril skúšobný prístup do SciVal.

SciVal predstavuje analytický nástroj fungujúci nad citačnou a abstraktovou databázou Scopus na hodnotenie výsledkov vedy a výskumu a tvorbu analýz.

Nájdete v ňom rýchle komplexné analýzy vedeckej výkonnosti 16 900 inštitúcií z 231 krajín, podklady na hodnotenie, tvorbu a realizácie stratégie výskumu vlastnej inštitúcie a jednotlivcov

!!!SKÚŠOBNÁ VERZIA PREDĹŽENÁ DO 25.3.2020.!!!

Používatelia majú možnosť prístupu do databázy prostredníctvom používateľského mena a hesla cez IP adresy svojich inštitúcií.   

Ďalšie informácie ohľadom produktu sú dostupné na stránke  http://www.elsevier.com/solutions/scival

inštruktáž v angličtine:

User Registration Guide

Quick-start SciVal video

 

Posledná aktualizácia: 17.03.2020