UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Multidisciplinárne - Skúšobný prístup

NOVINKA

Dimensions Plus

 

Spoločnosť Dimensions, ktorú vyvinula spoločnosť Digital Science v spolupráci s viac ako 100 poprednými výskumnými organizáciami na celom svete, spája granty, publikácie, citácie, alternatívne metriky, klinické skúšky, patenty a dokumenty o politike, aby poskytla platformu, ktorá umožňuje používateľom nájsť a získať prístup k najrelevantnejším informáciám, rýchlejšie analyzovať akademické a širšie výsledky výskumu a zbierať informácie o budúcej stratégii.

bez nutnosti prihlásenia, automaticky

inštruktáže v angličtine: 

How to....

Dimension Plus Quick Start 

NOVINKA

Figshare 

 

Webové rozhranie určené na správu akademických výskumných údajov a šírenie výskumných údajov, kde si vedci môžu uchovávať a zdieľať svoje výstupy z výskumu vrátane údajov, súborov údajov, obrázkov a videí. Akceptuje všetky typy súborov (so zobrazením v prehliadači).  

V súlade s princípmi otvoreného prístupu je bezplatné nahrávanie obsahu a prístup k dokumentom. 

Je jedným z mnohých portfóliových firiem podporovaných spoločnosťou Digital Science.

viac informácií

inštruktáže v angličtine

NOVINKA

Overleaf 

Online editor slúžiaci na tvorbu odborných a akademických prác používajúci pre počítačovú sadzbu program LaTeX. 

prístup po jednoduchej registrácii

inštruktáž v angličtine:

Learn LaTeX in 30 minutes

 

Posledná aktualizácia: 13.09.2019