UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

S

ScienceDirect

E-knihy - medicína

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

 

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Ekonomika, Medicína, Prírodné a Spoločenské vedy, Technika 

 

 Plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier obsahujúca články z recenzovaných časopisov a kapitoly z kníh.

 

inštruktáže v angličtine:

help

tutorials

tutorial - advance search

SciTech Navigátor VOĽNE DOSTUPNÉ

 

MULTIDISCIPLINÁRNA

 Humanitné, Lekárske, Pôdohospodárske, Prírodné, Spoločenské, Technické vedy

 

Prístup do vybraných voľne dostupných zdrojov internetu pokrývajúcich odbory vedy a techniky.

info

jednoduché vyhľadávanie

podrobné vyhľadávanie

SCOAP3 VOĽNE DOSTUPNÁ FYZIKA

 

 open access publikácie z oblasti fyziky

viac o SCOAP3 

Webinar Material

Scopus LICENCOVANÝ PRÍSTUP

 

MULTIDISCIPLINÁRNA

Humanitné, Prírodné, Spoločenské a Technické vedy, Medicína, Umenie

 

 

 

Jedna z najväčších bibliografických  scientometrických databáz prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier. 

K dispozícii citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

 

inštruktáže v angličtine:

tutorials

tutorial - Searching for documents

 

Slovenská knižnica

 

VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA

Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G.

inštruktáž - prístup a vyhľadávanie
Slovenská lekárska knižnica VOĽNE DOSTUPNÁ

 

MEDICÍNA

 

Online katalóg obsahuje :

Bibliograpfia medica Slovaca

Citačná báza (CiBaMed)

Medical Subject Headings

 

 

Najkomplexnejšia zbierka dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov. Ako vyhľadávať 
SOLEN VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA

 

Portál ponúka prístup k článkom vybraných českých medicínskych časopisov.

 

 

 

Spravodajský navigátor a vyhľadávač   spravodajských  článkov

VOĽNE DOSTUPNÁ

MULTIDISCIPLINÁRNA

 

Aktuálne správy z monitorovaných  spravodajských zdrojov (slovenských, českých, zahraničných) rozdelené do jednotlivých kategórii.  inštruktáž - ako vyhľadávať
Springer Link LICENCOVANÝ PRÍSTUP

 

MULTIDISCIPLINÁRNA

Informačné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Technika

 Plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom vedeckých časopisov vydavateľstva Springer. 

 

inštruktáže v angličtine:

tutorial - Welcome to SpringerLink

tutorial - Searching and browsing

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022