UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

W

 Web of   Science   LICENCOVANÝ  PRÍSTUP 

 

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

 Humanitné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Umenie

info 

 

 Jednotné rozhranie pre prístup do citačných a abstraktových databáz spoločnosti Clarivate Analytics.

Obsahuje: 

Current Contents Connect,

Medline,

KCI - Korean Journal Database,

SciELO Citation Index

BIOSIS Citation Index 

Hirsch Index vyhľadávanie

 

tipy ako vyhľadávať vo WOS (CZ)

inštruktáže v angličtine:

tutorials

 Search tips

All databases search

  Wiley  Online   Library  

 

LICENCOVANÝ PRÍSTUP

 

MULTIDISCIPLINÁRNA

Humanitné, Lekárske, Prírodné, Spoločenské, Technické vedy

 Medzinárodné vydavateľstvo spolupracujúce s najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami. 

 inštruktáž v angličtine:

Advance Search - Search Tips

 

World Digital Library VOĽNE DOSTUPNÁ HISTÓRIA A KULTÚRA

 

 Projekt Kongresovej knižnice USA, realizovaný s podporou UNESCO v spolupráci s knižnicami, archívmi, múzeami, vzdelávacími inštitúciami a medzinárodnými organizáciami z celého sveta sprístupňujúci na internete zdarma a vo viacjazyčnom formáte významné základné materiály zo všetkých krajín a kultúr.

Viac o WDL

 inštruktáže v angličtine:

Help

FAQ

 

Posledná aktualizácia: 06.07.2022