UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

P

PLOS Journals VOĽNE DOSTUPNÁ

 

MULTIDISCIPLINÁRNA 

 Biológia, Fyzika, Chémia, Krajina a životné prostredie, Medicína a zdravie, Počítačové a informačné vedy

 

Neziskové vydavateľstvo open access periodík z oblasti prírodných vied a medicíny.

viac o PLOS

 

 ProQuest

 

 

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

DO 31.12.2022

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Ekonómia, Humanitné vedy, Medicína, Obchod, Prírodné, Spoločenské vedy, Technika, Umenie

 

ProQuest Central:

 fulltextová   multidisciplinárna databáza zahraničnej literatúry 

 ProQuest Ebook Central:

platforma poskytujúca odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe

Open access Complete:

novovytvorená kolekcia e-kníh, v ktorej je možné vyhľadávať v licencovaných, ale aj otvorených knihách.

Pre prístup do kolekcie je potrebné zaškrtnúť Open Access Complete vpravo dole a potvrdiť tlačidlom Search, resp. Hledat.

OECD Publishing:

ťažisko tvoria sociálno-ekonomické témy, ako sú migrácia, vzdelávanie, zamestnanosť, regionálny rozvoj, verejná správa, zdravotná politika, ale aj energetika, doprava, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Health & Medicine Ebooks:

kolekcia odborných elektronických monografií z produkcie významných vydavateľov zameraná na medicínu a  zdravotníctvo

 ProQuest Dissertations & Theses Global:

 dizertačné práce z popredných svetových univerzít

MEDLINE:

bibliografická databáza Národnej lekárskej knižnice USA obsahujúca citácie a abstrakty celosvetovej lekárskej literatúry 

 

ProQuest Ebook Central

Inštruktáž:

Ako využiť Ebook Central 

PubMed VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA, BIOMEDICÍNA, PRÍRODNÉ VEDY

Viac ako 30 miliónov záznamov z biomedicíny z MEDLINE, časopisy z prírodných vied a online knihy.

Odkazy na fulltextový obsah z webových stránok PubMed Central a  vydavateľských webových stránok.

inštruktáž v angličtine:

PubMed Quick Start Guide

Posledná aktualizácia: 06.04.2022