UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

O

OECD iLibrary VOĽNE   DOSTUPNÁ   MULTIDISCIPLINÁRNA 

 

 Online knižnica Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

inštruktáž v angličtine

 

 

Online Books Page Serials

VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Voľne dostupný archív  zahraničných periodík z rôznych oblastí.  
Open Library VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA

 

Projekt neziskového internetového archívu klasickej literatury - beletrie a odbornej literatúry, čiastočne financovaný grantom Kalifornskej štátnej knižnice a Kahle / Austin Foundation.

viac o Open Library

 FAQ

 Overleaf  SKÚŠOBNÝ PRÍSTUP MULTIDISCIPLINÁRNA

 Online editor na tvorbu odborných a akademických prác používajúci pre počítačovú sadzbu program LaTeX. 

prístup po jednoduchej registrácii

 

inštruktáž v angličtine:

Learn LaTeX in 30 minutes

Oxford Journals VOĽNE DOSTUPNÁ

 

MULTIDISCIPLINÁRNA

Humanitné vedy a umenie

Medicína a zdravie

Právo

Prírodné vedy a matematika

Spoločenské vedy

Portál periodík vydavateľstva Oxford University Press z  rôznych vedných disciplín - abstrakty.

viac o Oxford Journals

 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022