UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

T

 

The Free Library

 

VOĽNE   DOSTUPNÁ 

 

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

 

 

Voľne dostupné textové verzie klasických literárnych diel a zbierka periodík z oblasti obchodu a priemyslu, komunikácie, zábavy, zdravia, rekreácie a voľného času, humanitných a sociálnych vied, práva, politiky, vedy a techniky.

 
 Transfusion  Evidence Library VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA

 

 

Databázu nájdete na webovej stránke Univerzitnej knižnice ( ) alebo priamo na odkaze

 Abstraktová databáza s odkazmi na úplné texty vo voľne dostupných aj platených zdrojoch zhromažďujúca informácie pre odbor transfúzne lekárstvo. Vytvára ju NHS Blood and Transplant´s Systematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho.

Na jednom mieste nájdete systematické prehľady, meta-analýzy, randomizované kontrolované pokusy a ekonomické štúdie relevantné pre transfúziológiu.

viac informácií

 Inštruktáž  v angličtine:

User Guide

 

Trendy v   hepatológii 

 

VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA

 Časopis Slovenskej hepatologickej spoločnosti vo formáte PDF. 

 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022