UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

K

 

 KNIHOVNY.CZ 

 

VOĽNE DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA  Katalóg beletrie a odbornej literatúry českých knižníc a databáz.  
KNOVEL

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

DO 31.12.2022

TECHNIKA

PRÍRODNÉ VEDY

 Vyhľadávanie podľa disciplín

 

  Spája príručky a databázy pre technické a prirodovedné odbory, ale aj manažment, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami.  


  Osobný účet umožňuje správu informácií, ku ktorým sa chcete vrátiť, ale aj prístup cez mobilné zariadenie a mimo počítačovej siete univerzity.  

 

 INFORMÁCIE A MOŽNOSTI PRÍSTUPU  

Inštruktáže v angličtine:

 Knovel Quick Start Guide

Knovel tutorials

Search in Knovel


 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022