UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

H

 

Hand  Hygiene 

 

 VOĽNE DOSTUPNÁ  MEDICÍNA  Videočlánok Hand Hygiene v časopise The New England Journal of Medicine. 

 

Harrold 

 

VOĽNE DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA   

NOVINKA

 HeinOnline International Core 

SKÚŠOBNÝ PRÍSTUP 

 do 5.7. 2022 

PRÁVO

 

Balíček viac ako 15 databáz určený špeciálne pre organizácie a inštitúcie mimo USA.

Digitálna knižnica obsahuje takmer 3 000 právnych a s právom súvisiacich časopisov vydávaných vo viac ako 60 rôznych krajinách spolu s tisíckami austrálskych, kanadských a európskych právnych materiálov, základnými zahraničnými právnickými ročenkami a množstvom medzinárodných vládnych publikácií.

Tematicky zahŕňa:

Ústavné a trestné právo

Vzdelávanie

Ľudské práva

Medzinárodný obchod

Morské právo

Štúdie o ženách ( Women's Studies )

a iné

 

HighWire

 

VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Archív vybraných voľne dostupných plnotextových vedeckých článkov.
Hindawi VOĽNE DOSTUPNÁ

 

MULTIDISCIPLINÁRNA

Biológia

Matematika, Technika a Informatika

Medicína

Prírodné vedy

Spoločenské vedy a vzdelávanie

 

Patrí k najväčším svetovým vydavateľom odborných časopisov s voľným prístupom. Sprístupňuje plné texty článkov z oblasti prírodných vied, biológie, matematiky, techniky, infromatiky, medicíny, spoločenských vied a vzdelávania.

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022