UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

F

 

 FreeBooks4Doctors 

 

VOĽNE  DOSTUPNÁ MEDICÍNA  Bezplatný prístup ku knihám z oblasti medicíny - 375 tematicky radených kníh.   
Figshare  VOĽNE  DOSTUPNÁ   MULTIDISCIPLINÁRNA 

 

 Webové rozhranie podporované spoločnosťou Digital Science určené na správu, šírenie a zdieľanie akademických výskumných údajov vrátane súborov údajov, obrázkov a videí. 

Akceptuje všetky typy súborov (so zobrazením v prehliadači).  

 Bezplatné nahrávanie obsahu a prístup k dokumentom.  

viac o Figshare

 inštruktáže   v angličtine 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022