UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

E

 eAktovka   VOĽNE   DOSTUPNÁ   MULTIDISCIPLINÁRNA 

 

Portál po zaregistrovaní bezplatne sprístupňuje žiakom a učiteľom základných a stredných škôl v digitálnej forme učebnice, ďalšie učebné materiály, odporúčanú literatúru, odborné publikácie a metodiky.

 

E-knihy pre knižnice

VOĽNE DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA  Zoznam webových odkazov na e-knihy, ktoré ponúkajú české a slovenské knižnice.

 

Electronic Library of   Mathematic 

VOĽNE DOSTUPNÁ  MATEMATIKA Periodiká z oblasti matematiky.
ERIH PLUS VOĽNE DOSTUPNÁ HUMANITNÉ A SPOLOČENSKÉ VEDY

 

ERIH (European Reference Index for the Humanities) PLUS je prestížna databáza vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied.

 

Europeana VOĽNE DOSTUPNÁ  HISTÓRIA  A  KULTÚRA 

 

 Projekt na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, kde nájdete viac ako 58 miliónov objektov (od obrazov až ku knihám).

V rámci Europeany sa nachádza aj HISTORIANA, ktorá môže pomôcť pri vytváraní vzdelávacích aktivít napr. na hodiny dejepisu.


 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022