UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

D

 

Digital Library of the Faculty of Law

VOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVO

 

Digitálna knižnica Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

 
  Dimensions  Plus VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA 

 

Platforma vyvinutá spoločnosťou Digital Science v spolupráci s viac ako 100 poprednými výskumnými organizáciami na celom svete spájajúca granty, publikácie, citácie, alternatívne metriky, klinické skúšky a patenty.

bez nutnosti prihlásenia, automaticky

 inštruktáže v angličtine: 

How to....

Dimension Plus Quick Start 

 

DOAB: Directory of Open Access Books 

 VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA 

Obsahuje 29 362 vedeckých recenzovaných kníh od 388 vydavateľov.

inštruktáž v angličtine:

Searching DOAB

 

DOAJ: Directory of Open Access Journals 

 

 VOĽNE   DOSTUPNÁ 

 MULTIDISCIPLINÁRNA

Vyhľadávanie podľa odborov

 

Indexovaný komunitný online adresár poskytujúci voľný prístup k vysoko kvalitným a recenzovaným časopisom.

 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022