UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

B

 BMČ - Bibliografia Medica Čechoslovaca 

 VOĽNE   DOSTUPNÁ 

 MEDICÍNA 

 

Publikácie z oblasti medicíny a zdravotníctva vychádzajúce na území ČR a SR a odborné práce slovenských a českých autorov publikované v zahraničí. Od roku 2000 slovenské periodiká nie sú spracovávané.

Voľne dostupná na portáli Medvik.

viac info o BMČ

inštruktáž:

Ako vyhľadávať v BMČ

 BMC - Biomed Central  VOĽNE DOSTUPNÁ

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

vyhľadávanie podľa odborov

 

 Portfólio recenzovaných časopisov zdieľajúcich objavy výskumných komunít v oblasti vedy, techniky, strojárstva a medicíny. 

 Je súčasťou portálu Springer Nature.

 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022