UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

A

 APS 

 LICENCOVANÝ PRÍSTUP  FYZIKA 

 

American Physical Society (APS) Journals Online obsahuje plné texty zo svojej rozsiahlej kolekcie publikácií z jednotlivých odborov fyziky. 

 

 ASPI  LICENCOVANÝ PRÍSTUP PRÁVO

 

Ucelený informačný systém otvoriaci dve základné časti: "Právne predpisy" a "Literatúra" .

Databáza prístupná v Právnickej knižnici a Knižnici na FVS.

viac o ASPI

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022