UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

CZ.NIC VOĽNE DOSTUPNÁ INFORMAČNÉ   TECHNOLÓGIE

 

Jedna zo vzdelávacích aktivít administrátora českej národnej domény, zameraná na publikovanie odborných a populárno náučných publikácií týkajúcich sa internetu a jeho technológií. 


Možnosť bezplatného prístupu ku knihám v elektronickej podobe.

 Hindawi  VOĽNE DOSTUPNÁ

 

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Biológia, Matematika, Technika, Informatika, Medicína, Prírodné vedy, Spoločenské vedy a vzdelávanie

Patrí k najväčším svetovým vydavateľom odborných časopisov s voľným prístupom. Sprístupňuje plné texty článkov z oblasti prírodných vied, biológie, matematiky, techniky, infromatiky, medicíny, spoločenských vied a vzdelávania.

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022