UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

HUMANITNÉ a SPOLOČENSKÉ VEDY

 

 Central   and Eastern European Online Library

VOĽNE   DOSTUPNÁ   HUMANITNÉ A   SPOLOČENSKÉ  VEDY  Online archív, kde nájdete prístup k plným  textom článkov z 1 180 časopisov a dokumentov so vzťahom k témam z oblasti strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.   
ERIH PLUS VOĽNE   DOSTUPNÁ HUMANITNÉ A   SPOLOČENSKÉ  VEDY

 

ERIH (European Reference Index for the Humanities) PLUS je prestížna databáza vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied.

 

 
 Europeana  VOĽNE   DOSTUPNÁ   HISTÓRIA  A   KULTÚRA

 

Projekt na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, kde nájdete viac ako 58 miliónov objektov (od obrazov až ku knihám).

V rámci Europeany sa nachádza aj HISTORIANA, ktorá môže pomôcť pri vytváraní  vzdelávacích aktivít napr. na hodiny dejepisu.

 
 World  Digital   Library  VOĽNE   DOSTUPNÁ    HISTÓRIA  A   KULTÚRA 

 

 Projekt Kongresovej knižnice USA, realizovaný s podporou UNESCO v spolupráci s knižnicami, archívmi, múzeami, vzdelávacími inštitúciami a medzinárodnými organizáciami z celého sveta sprístupňujúci na internete zdarma a vo viacjazyčnom formáte významné základné materiály zo všetkých krajín a kultúr.

Viac informácií o WDL

 

 inštruktáže v angličtine:

 Help 

 

 

Posledná aktualizácia: 01.06.2022