UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

HUMANITNÉ a SPOLOČENSKÉ VEDY

 

 Central   and Eastern European Online Library

VOĽNE   DOSTUPNÁ   HUMANITNÉ A   SPOLOČENSKÉ  VEDY  Online archív, kde nájdete prístup k plným  textom článkov z 1 180 časopisov a dokumentov so vzťahom k témam z oblasti strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.   
ERIH PLUS VOĽNE   DOSTUPNÁ HUMANITNÉ A   SPOLOČENSKÉ  VEDY

 

ERIH (European Reference Index for the Humanities) PLUS je prestížna databáza vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied.

Viac o ERIH PLUS

 
 Europeana  VOĽNE   DOSTUPNÁ   HISTÓRIA  A   KULTÚRA

 

Projekt na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, kde nájdete viac ako 58 miliónov objektov (od obrazov až ku knihám).

V rámci Europeany sa nachádza aj HISTORIANA, ktorá môže pomôcť pri vytváraní  vzdelávacích aktivít napr. na hodiny dejepisu.

 
Gale Cengage

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

DO 31.12. 2022

 MULTIDISCIPLINÁRNA  

 Biológia, DEJINY, EKONÓMIA, Chémia, MARKETING, POLITOLÓGIA, PSYCHOLÓGIA, Životné prostredie 

 

Dostupné moduly:

 AcademicOneFile, GeneralOneFile, Infotrac Custom Journal

NOVINKA:

prístup k modulu 

GALE REFERENCE COMPLETE

 

 
 World  Digital   Library  VOĽNE   DOSTUPNÁ    HISTÓRIA  A   KULTÚRA 

 

 Projekt Kongresovej knižnice USA, realizovaný s podporou UNESCO v spolupráci s knižnicami, archívmi, múzeami, vzdelávacími inštitúciami a medzinárodnými organizáciami z celého sveta sprístupňujúci na internete zdarma a vo viacjazyčnom formáte významné základné materiály zo všetkých krajín a kultúr.

Viac informácií o WDL

 

 inštruktáže v angličtine:

 Help 

 

 

Posledná aktualizácia: 18.10.2021