UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

MATEMATIKA

 

 Bulletin   Mathématique 

VOĽNE DOSTUPNÁ MATEMATIKA Plné texty časopisu Bulletin Mathématique.

 

DML - CZ

(Czech Digital Mathematics Library)

VOĽNE   DOSTUPNÁ  MATEMATIKA

Voľný prístup k metadátam a plným textom matematických časopisov, zborníkov a kníh publikovaných na území Čiech.

Viac o DML - CZ

 

Electronic Library of Mathematic 

 

 VOĽNE DOSTUPNÁ   MATEMATIKA   Periodiká z oblasti matematiky. 

 

EMIS - European Mathematical Information Service

VOĽNE DOSTUPNÁ MATEMATIKA

 

 Ústredný portál pre elektronické matematické zdroje v Európe. S podporou Európskej matematickej spoločnosti a mnohých vydavateľstiev najväčšia otvorená elektronická knižnica matematiky obsahujúca zborníky, elektronické knihy a viac ako 100 časopisov.

 

 Historical Math Monographs

VOĽNE DOSTUPNÁ MATEMATIKA

 

 Zdigitalizovaná zbierka historickej literatúry z oblasti matematiky z fondu Cornell University Library.

Zbierka se skladá z 456 monografií, 42 dizertácií a 576 kníh o matematike. 

 

Journal of Graph Algorithms and   Applications (JGAA) 

VOĽNE DOSTUPNÁ MATEMATIKA Voľne dostupný recenzovaný vedecký časopis špecializovaný na oblasť analýzy, designu, implementácie a využitie grafových algoritmov.

 

Journal of Integer Sequences

VOĽNE DOSTUPNÁ MATEMATIKA Časopis zameraný na oblasť celočíselných postupností. 

 

 New York Journal of Mathematics 

 VOĽNE DOSTUPNÁ MATEMATIKA Voľne dostupný plnotextový elektronický časopis z odboru matematiky. 

 

Online Mathematics Textbooks

VOĽNE DOSTUPNÁ  MATEMATIKA

Voľne dostupné online učebnice matematiky v anglickom jazyku. 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022