UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

FYZIKA

 

 APS

 

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP   FYZIKA 

 American Physical Society (APS) Journals Online obsahuje plné texty zo svojej rozsiahlej kolekcie publikácií z jednotlivých odborov fyziky. 

 

 

 SCOPA3 

 

VOĽNE DOSTUPNÁ FYZIKA

open access publikácie z oblasti fyziky

viac o SCOAP3  

 Webinar  Material 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022