UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

MEDICÍNA

 BMČ - Bibliografia Medica Čechoslovaca  VOĽNE DOSTUPNÁ  MEDICÍNA 

 

 Publikácie z oblasti medicíny a zdravotníctva vychádzajúce na území ČR a SR a odborné práce slovenských a českých autorov publikované v zahraničí. Od roku 2000 slovenské periodiká nie sú spracovávané. 

Voľne dostupná na portáli Medvik.

viac info o BMČ

inštruktáž:

Ako vyhľadávať v BMČ

 BMC - Biomed Central   VOĽNE DOSTUPNÁ

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

vyhľadávanie podľa odborov

 

Portfólio recenzovaných časopisov zdieľajúcich objavy výskumných komunít v oblasti vedy, techniky, strojárstva a medicíny. 

Je súčasťou portálu Springer Nature.

 

NOVINKA

Bookport

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

do 31.8.2023

 

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Humanitné vedy, Právo, Spoločenské vedy, Šport, Technika, ZDRAVOTNÍCTVO a MEDICÍNA

Moderná online knižnica odbornej literatúry významných českých vydavateľstiev ako napr. Grada, Karolinum, Portál , Vydavateľstvo Masarykovej univerzity. Inštruktáž   v slovenskom  jazyku
 FreeBooks4Doctors  VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA

 

 Bezplatný prístup ku knihám z oblasti medicíny - 375 tematicky radených kníh.

 

 
Hand Hygiene  VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA

 

Videočlánok Hand Hygiene v časopise The New England Journal of Medicine.

 

 
Imed  LICENCOVANÝ  PRÍSTUP MEDICÍNA

 

Vzdelávací portál vytvorený Slovenskou lekárskou komorou.

Prístup prostredníctvom ID a hesla, ktoré môžete získať na požiadanie na: andrea.moravcikova@upjs.sk .

 
PLOS Journals

  VOĽNE DOSTUPNÁ

 

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

 Biológia, Fyzika, Chémia, Krajina a životné prostredie, MEDICÍNA A ZDRAVIE, Počítačové a informačné vedy 

 

Neziskové vydavateľstvo open access periodík z oblasti prírodných vied a medicíny.

viac informácií o PLOS

 

ProQuest

 

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

DO 31.12.2022

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Ekonómia, Humanitné vedy, MEDICÍNA, Obchod, Prírodné, Spoločenské vedy, Technika, Umenie

 

Z medicíny obsahuje:

 Health & Medicine Ebooks:

kolekciu odborných elektronických monografií z produkcie významných vydavateľov zameranú na medicínu a  zdravotníctvo

MEDLINE:

bibliografickú databázu Národnej lekárskej knižnice USA obsahujúcu citácie a abstrakty celosvetovej lekárskej literatúry 

ProQuest Ebook Central:

platforma poskytujúca odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe

ProQuest Ebook Central

Inštruktáž:

Ako využiť Ebook Central 

 

PubMed VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA, BIOMEDICÍNA, PRÍRODNÉ VEDY

 

 Viac ako 30 miliónov záznamov z biomedicíny z MEDLINE, časopisy z prírodných vied a online knihy.

Odkazy na fulltextový obsah z webových stránok PubMed Central a  vydavateľských webových stránok.

inštruktáž v angličtine:

PubMed Quick Start Guide

ScienceDirect

E-knihy - medicína

 LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Ekonomika, MEDICÍNA, Prírodné a Spoločenské vedy, Technika 

 Plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier obsahujúca články z recenzovaných časopisov a kapitoly z kníh.

inštruktáže v angličtine:

Help

Tutorials

Tutorial - advance search

Scopus  LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

MULTIDISCIPLINÁRNA

Humanitné, Prírodné, Spoločenské a Technické vedy, MEDICÍNA, Umenie

 

Jedna z najväčších bibliografických  scientometrických databáz prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier. 

K dispozícii citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

inštruktáže v angličtine:

Tutorials

tutorial - Searching for documents

Slovenská lekárska knižnica VOĽNE DOSTUPNÁ

MEDICÍNA

Online katalóg obsahuje :

Bibliograpfia medica Slovaca

Citačná báza (CiBaMed)

Medical Subject Headings

Najkomplexnejšia zbierka dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov. Ako vyhľadávať
SOLEN VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA

 

Portál ponúka prístup k článkom vybraných českých medicínskych časopisov.

 

 
Springer Link  LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

MULTIDISCIPLINÁRNA

Informačné, Prírodné, Spoločenské vedy, MEDICÍNA, Technika

Plnotextová databáza umožňujúca prístup k článkom vedeckých časopisov vydavateľstva Springer.

inštruktáže v angličtine:

Welcome to SpringerLink

 Searching and browsing

Transfusion Evidence Library VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA

 

 Abstraktová databáza s odkazmi na úplné texty vo voľne dostupných aj platených zdrojoch zhromažďujúca informácie pre odbor transfúzne lekárstvo. Vytvára ju NHS Blood and Transplant´s Systematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho.

Na jednom mieste nájdete systematické prehľady, meta-analýzy, randomizované kontrolované pokusy a ekonomické štúdie relevantné pre transfúziológiu.

viac informácií

Inštruktáž v angličtine:

User Guide

 

 Trendy v hepatológii 

 

VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA

Časopis Slovenskej hepatologickej spoločnosti vo formáte PDF. 

 
Web of Science  LICENCOVANÝ PRÍSTUP

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Humanitné, Prírodné, Spoločenské vedy, MEDICÍNA, Umenie

 

Jednotné rozhranie pre prístup do citačných a abstraktových databáz spoločnosti Clarivate Analytics.

Obsahuje: 

Current Contents Connect,

Medline,

KCI - Korean Journal Database,

SciELO Citation Index

BIOSIS Citation Index 

Hirsch Index vyhľadávanie

 

tipy ako vyhľadávať vo WOS (CZ)

inštruktáže v angličtine:

Tutorials

 Search tips

All databases search

  Wiley Online Library 

LICENCOVANÝ PRÍSTUP

MULTIDISCIPLINÁRNA

Humanitné, LEKÁRSKE, Prírodné, Spoločenské, Technické vedy

Medzinárodné vydavateľstvo spolupracujúce s najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami.

inštruktáž v angličtine:

Advance Search - Search Tips

 

 

Posledná aktualizácia: 28.11.2022