Prejsť na obsah

E-knihy, e-študijná literatúra

0minút, 34sekúnd

Licencované e-knihy

Knovel

E-knihy voľne dostupné na Internete

Projekt Gutenberg
Klasická slovenská literatúra – Zlatý fond Sme
Knižnica historicko-digitálnych diel Klasici
Slovník cudzích slov

Filozofická fakulta  

                 Literárne informačné centrum

                 Filozofická fakulta PU

Ošetrovateľstvo
Hejdiš, M., Kozoň, A. (eds.): Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnosť jedinca a spoločnosti. Zborník príspevkov. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., 2009, 555s. ISBN 978-80-89271-63-4.
Kozoň, A.: Príbehy ľudí s neurózou. Trnava: Personal Consultant, 1999, 134 s. ISBN 80-968127-1-8.

Vydavateľstvá

Amazon
Martinus

Prílohy

File File size
pdf Pribehy-s-neurozou 1 MB
pdf Zbornik-Socialnapraca 5 MB

Študuj na UPJŠ