Prejsť na obsah

Žiadanka na požičanie / dodanie dokumentov z iných knižníc

0minút, 39sekúnd
   Formulár na medziknižničnú výpožičku alebo získanie kópie dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde Univerzitnej knižnice UPJŠ. Po získaní požadovaného dokumentu knižnica upovedomí jeho žiadateľa telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Údaje o požadovanom dokumente

  ( * – povinné údaje)   

Kniha / Zborník*

Názov:*

Autor:*

Miesto a rok vydania:*

Rozsah strán:*

ISBN:

 

Článok

Názov časopisu:*

Názov článku:*

Rok:*

Ročník:*

Číslo:*

Autor článku:*

Rozsah strán:*

ISSN:

 

Ďalšie informácie:

 

Údaje o žiadateľovi

Meno:*
Priezvisko:*
Titul:
Telefón:
E-mail:  
 
Pracovisko UPJŠ:*

LF     UNLP     PF     PrávF     FVS     FF     Celouniverzitné

Súhlasím s úhradou za dodaný dokument:*   áno     nie

Dátum objednávky:  

Platnosť objednávky do:  
  

 


Študuj na UPJŠ