Prejsť na obsah

Primo a EBSCO Discovery Service

0minút, 38sekúnd

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach je partnerom testovania 2 služieb umožňujúcich vyhľadávanie a dodávanie dokumentov (tlačených, digitálnych, elektronických – v prípade UPJŠ ide o katalóg UK a vybrané voľne dostupné elektronické informačné zdroje) bez ohľadu na ich formu a miesto sprístupňovania (lokálne, vzdialené) z jedného užívateľského rozhrania. Uvedené služby sa nazývajú aj knižničný „google“:

Primo –  http://octans.multidata.cz:8991/upjs

EBSCO Discovery Service – viac na http://search.ebscohost.com/ v časti Help.

Využite, prosím, túto ponuku a spoznajte nové služby.

Vaše otázky, postrehy a pripomienky posielajte prosím na garlib@upjs.sk.


Študuj na UPJŠ