UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Vedenie UK UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica

Moyzesova č. 9
040 01 Košice
kniznica@upjs.sk
 
Riaditeľ:

PhDr. Daniela Džuganová
tel: +421 55 2341606
mob: 0908 506 985
VoIP: 1606
daniela.dzuganova@upjs.sk

 

FotoDa2.jpg
Útvar riaditeľa

Sekretariát:
Ing. Slávka Trnková
tel.: +421 55 2341608
VoIP: 1608
slavka.trnkova@upjs.sk
Ekonomicko-prevádzkové činnosti:
Bc. Gabriela Belovičová
tel.: +421 55 2341607
VoIP: 1607
gabriela.belovicova@upjs.sk

Oddelenie knižničných procesov a fondov (OKPF)

Vedúca oddelenia:
PhDr. Zuzana Babicová
tel.: +421 55 2341612
mob.: 0918 897 102
VoIP: 1612
zuzana.babicova@upjs.sk
 Eva2.jpg

Oddelenie knižnično-informačných služieb (OKIS)

Vedúca oddelenia:
Ing. Eva Matušovičová
tel.: +421 234 1642
mob.: 0918 897 101
VoIP: 1642, 1647
eva.matusovicova@upjs.sk
 Eva2.jpg

 Oddelenie knižničných systémov a technológií (OKST)

Vedúca oddelenia:
Ing. Iveta Krjaková
tel.: +421 55 2341612
mob.: 0918 897 100
VoIP: 1612
iveta.krjakova@upjs.sk
 Iva2.jpeg

Vydavateľstvo ŠafárikPress

Vedúca vydavateľstva:
PhDr. Eva Medviďová
tel.: +421 55 2341617
mob.: 0917 602192
VoIP: 1617
eva.medvidova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 28.07.2020