Prejsť na obsah

Pracoviská UK UPJŠ

0minút, 15sekúnd
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica

Moyzesova č. 9
040 01 Košice
kniznica@upjs.sk
Pracoviská Univerzitnej knižnice:
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1+ 421 55 234 1619
Prírodovedecká knižnica, Park Angelinum 9+ 421 55 234 1649
Prírodovedecká knižnica, Medická 6+ 421 55 234 1618
Právnická knižnica, Kováčska 26+ 421 55 234 1651
Knižnica na FVS, Popradská 66+ 421 55 234 1640
Filozofická knižnica, Moyzesova 9+ 421 55 234 1613

Študuj na UPJŠ