UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Pracoviská UK UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica

Moyzesova č. 9
040 01 Košice
kniznica@upjs.sk

 
Pracoviská Univerzitnej knižnice:
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1 + 421 55 234 1619
Prírodovedecká knižnica, Park Angelinum 9 + 421 55 234 1649
Prírodovedecká knižnica, Medická 6 + 421 55 234 1618
Právnická knižnica, Kováčska 26 + 421 55 234 1651
Knižnica na FVS, Popradská 66 + 421 55 234 1640
Filozofická knižnica, Moyzesova 9 + 421 55 234 1613

 

Posledná aktualizácia: 07.11.2018