UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Abecedný zoznam zamestnancov UK UPJŠ

Babicová Zuzana, PhDr. 234 1612,
0918 897 102
1612 zuzana.babicova@upjs.sk OKPF
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Balintová Jana     jana.balintova@upjs.sk Útvar riaditeľa
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Bednárová Adriána, Bc. 234 1651 1651 adriana.bednarova@upjs.sk

OKIS
Právnická knižnica,
Kováčska 26

Belovičová Gabriela, Bc. 234 1607 1607 gabriela.belovicova@upjs.sk Útvar riaditeľa
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Brutovská Romana, Bc. 234 1648 1648 romana.brutovska@upjs.sk OKPF
Prírodovedecká knižnica,
Park Angelinum 9
Capeková Slavka, Mgr. 234 1616 1616 slavka.capekova@upjs.sk OKPF
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Čipáková Ľubica, Mgr. 234 1662 1662 lubica.cipakova@upjs.sk OKPF
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Čontofalská Zuzana, Mgr. 234 1621 1621 zuzana.contofalska@upjs.sk OKPF
Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Digitalizačné pracovisko 234 1656 1656   Prírodovedecká knižnica,
Medická 6
Dohovičová Andrea, Mgr. 234 1626 1626 andrea.dohovicova@upjs.sk Vydavateľstvo ŠafárikPress
Moyzesova 9
Džuganová Daniela, PhDr. 234 1606, 
0908 506 985
1606 daniela.dzuganova@upjs.sk Útvar riaditeľa
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Eliášová Veronika, Mgr.   234 1619
234 1652
1619
1652
veronika.eliasova@upjs.sk OKIS
Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Forraiová Andrea, Ing. 234 1635 1635 andrea.forraiova@upjs.sk Vydavateľstvo ŠafárikPress
Univerzitná predajňa
Gajdošová Anna 234 1614 1614 anna.gajdosova@upjs.sk Rakúska knižnica
Moyzesova 9
Gomolčáková Viktória, Mgr. 234 1619
234 1652
1619
1652
viktoria.gomolcakova@upjs.sk OKIS
Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Haľama Jozef, Ing. 234 1656 1656 jozef.halama@upjs.sk

OKST
Prírodovedecká knižnica
Medická 6

Homiššáková Eva 234 1637 1637 eva.homissakova@upjs.sk OKIS
Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Janovská Dominika, Mgr. 234 1641 1641 dominika.janovska@upjs.sk OKPF
Právnická knižnica,
Kováčska 26
Karaffová Viera 234 1619
234 1652
1619
1652
viera.karaffova@upjs.sk OKIS
Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Krištof Ján, Ing. 62 255 61   jan.kristof@upjs.sk OKST
Krjaková Iveta, Ing. 234 1612,
0918 897 100
1612 iveta.krjakova@upjs.sk OKST
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Majorošová Zuzana 234 1651 1651 zuzana.majorosova@upjs.sk OKIS
Právnická knižnica,
Kováčska 26
Makarová Jana 234 1640 1640 jana.makarova@upjs.sk OKIS
Knižnica na FVS,
Popradská 66
Mateszová Jana     jana.mateszova@upjs.sk Útvar riaditeľa
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Matušovičová Eva, Ing. 234 1642,
234 1647,
0918 897 101
1642
1647
eva.matusovicova@upjs.sk OKIS
Univerzitná knižnica,
Kováčska 26 a Tr.SNP 1
Matyášová Eva 234 1635 1635 eva.matyasova@upjs.sk Vydavateľstvo ŠafárikPress
Univerzitná predajňa
Medviďová Eva, PhDr. 234 1617,
0917 602 192
1617 eva.medvidova@upjs.sk Vydavateľstvo ŠafárikPress
Moyzesova 9
Moravčíková Andrea, Mgr. 234 1646 1646 andrea.moravcikova@upjs.sk OKIS
Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Olenočinová Ľubomíra 234 1613 1613 lubomira.olenocinova@upjs.sk

OKIS
Filozofická knižnica,
Moyzesova 9

Petrušová Darina 234 1649 1649 darina.petrusova@upjs.sk OKIS
Prírodovedecká knižnica,
Park Angelinum 9
Polkablová Zuzana, Ing.   234 1632 1632 zuzana.polkablova@upjs.sk OKST
Univerzitná knižnica,
Moyzesová 9
Porubanová Renáta 234 1640 1640 renata.porubanova@upjs.sk OKIS
Knižnica na FVS,
Popradská 66
Priščáková Stanislava, Ing. 234 1632 1632 stanislava.priscakova@upjs.sk OKST
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Sklad LK   1636   Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Szabóová Kvetoslava 234 1651 1651 kvetoslava.szaboova@upjs.sk OKIS
Právnická knižnica,
Kováčska 26
Takáč Barbora, Mgr. 234 1610 1610 barbora.takac@upjs.sk OKIS
Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Timková Jana 234 1618 1618 jana.timkova@upjs.sk OKIS
Prírodovedecká knižnica,
Medická 6
Trnková Slávka, Ing. 234 1608     1608 slavka.trnkova@upjs.sk Útvar riaditeľa
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Turkiňáková Silvia, PhDr. 234 1611 1611 silvia.turkinakova@upjs.sk OKPF
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Vendráková Jarmila 234 1619
234 1652
1619
1652
jarmila.vendrakova@upjs.sk OKIS
Lekárska knižnica,
Tr. SNP 1
Vrancová Eva 234 1645 1645  eva.vrancova@upjs.sk OKPF
Prírodovedecká knižnica
Medická 6
Vraštiaková Valéria, Bc. 234 1611 1611 valeria.vrastiakova@upjs.sk OKPF
Univerzitná knižnica,
Moyzesova 9
Zrník Martin (zam. CIaKT)

234 1644

0905 913793

1644 martin.zrnik@upjs.sk

CIaKT- Šrobárova 2 a Univerzitná knižnica - Moyzesova 9

 

Posledná aktualizácia: 12.01.2022