Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík – Lekárska knižnica

6minút, 0sekúnd
Zmena lokácie:     

Použité skratky:

KACH – Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11
ŠAM – Prírodovedecká študovňa, Park Angelinum 9
ŠLF – Lekárska študovňa, Trieda SNP 1
ŠLF-OIT – Lekárska knižnica – Oddelenie informačných technológií, Trieda SNP 1
ŠP2 – Právnická študovňa, Kováčska 26

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWZŽ

 

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2008      2009
IF
2007
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ Med ŠLF ŠLF  
Acta Virologica SK Med ŠLF ŠLF 0,560
Activitas Nervosa Superior (zmena názvu od r.2008, predtým Homeostasis in Health and Disease CZ Med ŠLF ŠLF  
Alergie CZ Med ŠLF ŠLF  
Alkoholizmus a drogové závislosti SK Med ŠLF ŠLF  
American Journal of Cardiology US Med ŠLF ŠLF 3,603
American Journal of Kidney Diseases US Med ŠLF ŠLF 3,981
American Journal of Obsterics and Gynecology US Med ŠLF ŠLF 2,917
American Journal of Ophthalmology US Med ŠLF ŠLF 2,628
American Journal of Pathology US Med ŠLF ŠLF 5,487
American Journal of Surgery US Med ŠLF ŠLF 2,337
Anesteziologie a intenzivní medicína CZ Med ŠLF ŠLF  
Archives of Dermatology US Med ŠLF ŠLF 2,845
Archives of General Psychiatry US Med ŠLF ŠLF 15,976
Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK Med ŠLF ŠLF  
Blood US Med ŠLF ŠLF 10,986
Bolest CZ Med ŠLF ŠLF  
Bratislavské lekárske listy SK Med ŠLF ŠLF  
British Medical Journal GB Med ŠLF ŠLF 9,726
Cancer (iba verzia on line) US Med ŠLF ŠLF 4,632
Circulation US Med ŠLF ŠLF 12,755
Cor et Vasa CZ Med ŠLF ŠLF  
Critical Care Medicine US Med ŠLF ŠLF 6,283
Časopis lékařu českých CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká a slovenská farmacie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká a slovenská gastroenterologie a výživa (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ Med   ŠLF  
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká a slovenská oftalmologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká a slovenská psychiatrie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká gynekologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká radiologie (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ Med   ŠLF  
Česká revmatologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Česko-slovenská dermatologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Československá fyziologie (k 16.2.2009 vyšlo iba jedno číslo za r.2008) CZ Med ŠLF ŠLF  
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Česko-slovenská pediatrie CZ Med ŠLF ŠLF  
Československá psychologie CZ Psych ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM  
Derma SK Med ŠLF ŠLF  
Detský lekár SK Med ŠLF ŠLF  
Diabetes a obezita SK Med   ŠLF  
Diabetologia DB Med ŠLF ŠLF 5,822
Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ Med ŠLF ŠLF  
Endocrine regulations SK Med ŠLF,ŠAM ŠLF,ŠAM  
Endoskopie CZ Med ŠLF ŠLF  
Environmental Health Perspectives US Med ŠLF ŠLF 5,636
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Experimental Physiology GB Med ŠLF ŠLF 3,014
Farmaceutický obzor SK Med ŠLF ŠLF  
Folia biologica CZ Bio ŠLF,ŠAM ŠLF 0,596
Folia microbiologica (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ Bio   ŠLF 0,989
Gastroenterology US Med ŠLF ŠLF 11,673
General Physiology and Biophysics SK Med ŠLF ŠLF 1,286
Geriatria SK Med ŠLF ŠLF  
Gynekolog CZ Med ŠLF ŠLF  
Homeostasis. Zmena názvu od r.2008: Activitas Nervosa Superior CZ Med ŠLF ŠLF  
Hygiena (zmena názvu, predtým Čs.hyg.) CZ Med ŠLF ŠLF  
Hypertension US Med ŠLF ŠLF 7,194
Chemické listy SK Chém ŠLF,KACH ŠLF,KACH 0,683
Chest US Med ŠLF ŠLF 4,143
Chip CZ Výp ŠLF-OIT ŠLF-OIT  
JAMA (na rok 2009 nevychádza) CZ+SK Med ŠLF    
Journal of Allergy and Clinical Immunology US Med ŠLF ŠLF 8,115
Journal of Bone and Joint Surgery A US Med ŠLF ŠLF 2,487
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism US Med ŠLF ŠLF 5,493
Journal of Hand Surgery-Brit. Eur. Vol. GB Med ŠLF ŠLF  
Journal of Medical Microbiology GB Med ŠLF ŠLF 2,091
Journal of Pediatrics US Med ŠLF ŠLF 4,017
Journal of Pediatric Surgery US Med ŠLF ŠLF 1,227
Journal of Physiology GB Med ŠLF ŠLF 4,580
Journal of Urology US Med ŠLF ŠLF 4,053
Kardiológia SK Med ŠLF ŠLF  
Kazuistiky v diabetolologii CZ Med ŠLF ŠLF  
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ Med ŠLF ŠLF  
Klinická biochemie a metabolismus CZ Med ŠLF ŠLF  
Klinická imunológia a alergológia SK+CZ Med ŠLF ŠLF  
Klinická onkologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Laboratorná diagnostika SK Med ŠLF ŠLF  
Lancet GB Med ŠLF ŠLF 28,638
Laryngoscope US Med ŠLF ŠLF 1,801
Lekársky obzor SK Med ŠLF ŠLF  
Lékařská knihovna CZ Med ŠLF ŠLF  
Lékařské zprávy (Vychádza oneskorene) CZ Med ŠLF ŠLF  
Lymphology US Med ŠLF ŠLF 0,778
Medicínsky monitor SK Med ŠLF ŠLF  
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK Med ŠLF ŠLF  
Moderní gynekologie a porodnictví CZ Med ŠLF ŠLF  
Neonatologické zvesti SK Med ŠLF ŠLF  
Neoplasma SK Med ŠLF ŠLF 1,208
Neurology US Med ŠLF ŠLF 6,014
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology US Med ŠLF ŠLF 1,592
Ortodoncie CZ Med ŠLF ŠLF  
Ošetrovateľský obzor SK Med ŠLF ŠLF  
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK Med ŠLF ŠLF  
Otorinolaryngologie a foniatrie CZ Med ŠLF ŠLF  
Pediatrics US Med ŠLF ŠLF 4,473
Physiological Research CZ Med ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM 1,505
Pracovní lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ Med ŠLF ŠLF  
Praktická flebologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Praktická gynekológia SK Med ŠLF ŠLF  
Praktický lékař CZ Med ŠLF ŠLF  
Psychiatria SK Med ŠLF ŠLF  
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK Psych ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM  
Psychologie dnes CZ Psych ŠLF ŠLF  
Quintessenz CZ Med ŠLF ŠLF  
Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Rehabilitácia SK Med ŠLF ŠLF  
Remedia CZ Med ŠLF ŠLF  
Revue medicíny v praxi SK Med ŠLF ŠLF  
Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík SK Med ŠLF ŠLF  
Rheumatologia SK Med ŠLF ŠLF  
Rozhledy v chirurgii CZ Med ŠLF ŠLF  
Sestra CZ Med ŠLF ŠLF  
Sestra a lekár v praxi SK Med ŠLF ŠLF  
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo SK Med ŠLF ŠLF  
Slovenský lekár SK Med ŠLF ŠLF  
Studia pneumologica et phtiseologica cechoslovaca CZ Med ŠLF ŠLF  
Studia psychologica SK Psych ŠLF ŠLF  
Survey of Ophthalmology US Med ŠLF ŠLF 3,776
Trends in Pharmacological Sciences GB Med ŠLF ŠLF 9,610
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR SK Med ŠLF ŠLF  
Vnitřní lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Vox pediatriae CZ Med ŠLF ŠLF  
Zbierka zákonov SR SK Právo ŠLF ŠLF  
Zdravotnické noviny CZ Med ŠLF ŠLF  
Zdravotnícke noviny SK Med ŠLF ŠLF  
Zdravotníctvo a sociálna práca SK Med ŠLF ŠLF  
Zvesti MŠ SR SK Vých ŠLF,ŠAM,ŠP2 ŠLF,ŠAM,ŠP2  

Študuj na UPJŠ