Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík – Právnická knižnica

3minút, 21sekúnd
Zmena lokácie:     

Použité skratky:

ŠP2 – Právnická študovňa, Kováčska 26
ŠAM – Prírodovedecká študovňa, Park Angelinum 9
ŠLF – Študovňa Lekárskej knižnice, Trieda SNP 1
BZ – Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23

 

ABCČDEFGHJKMNOPRSTVZŽ

 

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2008      2009
IF
2007
Akademický bulletin CZ Archeol Bio Foto ŠP2    
American Journal of International Law US Právo ŠP2   1,191
Ars Notaria SK Právo ŠP2    
Bankovnictví CZ Eko ŠP2 ŠP2  
Bezpečná práca SK Eko ŠP2    
Biatec SK Eko ŠP2 ŠP2  
Bulletin advokacie CZ Právo ŠP2    
Bulletin slovenskej advokácie SK Právo ŠP2 ŠP2  
Common Market Law Review UK Právo ŠP2 ŠP2 1,117
Czasopismo prawno-historyczne PL Právo ŠP2 ŠP2  
Časopis pro právní vědu a praxi CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Český časopis historický CZ His ŠP2    
Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK Eko Právo ŠP2 ŠP2  
Duševné vlastníctvo SK Vých ŠP2 ŠP2  
Ekonom CZ Eko ŠP2 ŠP2  
Ekonomický časopis SK Eko ŠP2 ŠP2  
European Law Review UK Soc ŠP2 ŠP2  
Evropské a mezinárodní právo – Jurisprudence CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Filosofický časopis CZ Fil ŠP2    
Filozofia SK Fil ŠAM, ŠP2 ŠAM  
Finance a úvěr CZ Eko ŠP2 ŠP2  
Finančný spravodajca SK Eko ŠP2 ŠP2  
Gosudarstvo i pravo RU Eko Právo ŠP2    
Historická revue SK His ŠP2 ŠP2  
Historický časopis SK His ŠP2 ŠP2  
Hospodárske noviny SK Eko ŠP2 ŠP2  
Jogtudomány közlöny HU Právo ŠP2    
Justičná revue SK Právo ŠP2 ŠP2  
Karlovarská právní revue CZ Právo ŠP2    
Kriminalistický sborník CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Kriminalistika CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Manažment mzdy financie SK Eko ŠP2 ŠP2  
Medzinárodné otázky SK Polit Právo ŠP2 ŠP2  
Mezinárodní a srovnávací právní revue CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Mezinárodní vztahy CZ Polit Právo ŠP2 ŠP2  
Národné poistenie SK Eko ŠP2    
Obecné noviny SK Polit ŠP2 ŠP2  
Obchodné právo SK Právo ŠP2    
Obchodní právo CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Panstwo i prawo PL Právo ŠP2    
Parlamentný kuriér SK Polit ŠP2    
Personálny a mzdový poradca podnikateľa SK Eko ŠP2    
Pojistný obzor CZ Eko ŠP2    
Poradca SK Eko Právo ŠP2    
Práca mzdy a odmeňovanie SK Eko ŠP2 ŠP2  
Práce a mzda CZ Eko ŠP2    
Pravda SK Eko Polit ŠP2 ŠP2  
Právně-historické stúdie CZ Právo ŠP2    
Právní radce CZ Právo ŠP2    
Právní rozhledy CZ Právo ŠP2    
Právník CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Právny obzor SK Právo ŠP2 ŠP2  
Profit SK Eko Polit ŠP2 ŠP2  
Průmyslové vlastnictví CZ Tech ŠP2 ŠP2  
Revue de marché commun et de l’union européenne FR Pol ŠP2    
Revue trimestrielle de droit européen FR Pol ŠP2    
Sociológia SK Soc ŠP2 ŠP2  
Sociologický časopis CZ Soc ŠP2    
Trend SK Eko Polit ŠP2    
Trestně právní revue CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Verejná správa SK Polit ŠP2 ŠP2  
Výber rozhodnutí súdneho dvora europských spoločenstiev SK Právo ŠP2 ŠP2  
Výběr z rozhodnutí ESD pro lidská práva ve Strasburgu CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR SK Právo ŠP2 ŠP2  
Zo súdnej praxe SK Právo ŠP2    
Zvesti MŠ SR SK Vých ŠLF,ŠAM,ŠP2 ŠLF,ŠAM,ŠP2  
Životné prostredie SK Bio BZ, ŠAM, ŠP2 BZ, ŠAM, ŠP2  

Študuj na UPJŠ