Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík – Prírodovedecká knižnica

2minút, 53sekúnd
Zmena lokácie:     

Použité skratky:

 

BZ – Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23
KACH – Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11
ŠAM – Prírodovedecká študovňa, Park Angelinum 9
ŠLF – Lekárska študovňa, Trieda SNP 1
ŠP2 – Právnická študovňa, Kováčska 26
ŠR – Študovňa v Rožňave

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWZŽ

 

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2008      2009
IF
2007
Acta Electrotechnica et Informatica SK Fyz Výp ŠAM    
Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK Mat ŠAM ŠAM  
Acta Physica Slovaca SK Fyz ŠAM ŠAM 0,625
American Journal of Mathematics US Mat ŠAM   0,989
Application of Mathematics CZ Mat ŠAM    
Archivum Mathematicum CZ Mat ŠAM ŠAM  
Biológia ekológia chémia SK Bio Chém ŠAM ŠAM  
Biologie chemie zeměpis CZ Bio Geo Chém ŠAM ŠAM  
Bulletin SAIA SK Vých ŠAM ŠAM  
Collection of Czechoslovak Chemical Communications CZ Chém ŠAM   0,879
Computerworld CZ Výp ŠAM, ŠR ŠAM, ŠR  
Computing and Informatics SK Výp ŠAM ŠAM 0,349
Czechoslovak Mathematical Journal CZ Mat ŠAM   0,155
Československá psychologie CZ Psych ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM  
Československý časopis pro fyziku CZ Fyz ŠAM ŠAM  
Demografie CZ Soc ŠAM ŠAM  
Ekológia SK Bio ŠAM, BZ ŠAM, BZ  
Endocrine regulations SK Med ŠLF,ŠAM ŠLF,ŠAM  
Entomofauna Carpathica SK Bio ŠAM ŠAM  
Filozofia SK Fil ŠAM, ŠP2 ŠAM  
Folia biologica CZ Bio ŠLF,ŠAM ŠLF 0,596
Folia Geobotanica CZ Bio ŠAM ŠAM 1,133
Folia Zoologica CZ Bio ŠAM   0,376
Genetics and Plant Breeding CZ Bio ŠAM ŠAM  
Geografický časopis SK Geo ŠAM ŠAM  
Geografie CZ Geo ŠAM ŠAM  
Komenský CZ Vých ŠAM ŠAM  
Kozmos SK Fyz ŠAM ŠAM  
Kybernetika CZ Výp ŠAM ŠAM 0,522
Matematika fyzika informatika CZ Fyz Mat Výp ŠAM ŠAM  
Mathematica Bohemica CZ Mat ŠAM ŠAM  
Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK Fyz Mat Výp ŠAM ŠAM  
Organon F SK Vých ŠAM ŠAM  
Pedagogická orientace CZ Vých ŠAM ŠAM  
Pedagogická revue/objednané,k 5.5.2009 nedošlo/ SK Vých KACH, ŠAM KACH, ŠAM  
Pedagogické rozhľady SK Vých ŠAM ŠAM  
Pedagogika CZ Vých KACH, ŠAM KACH, ŠAM  
Physiological Research CZ Med ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM 1,505
Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ Astronóm Fyz Mat ŠAM ŠAM  
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK Psych ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM  
Quark SK Fyz Tech ŠAM ŠAM  
Rozhledy matematicko-fyzikální CZ Fyz Mat ŠAM ŠAM  
Slovenská štatistika a demografia SK Soc ŠAM ŠAM  
Slovenský lekár SK Med ŠLF ŠLF  
Sme SK Eko Polit ŠAM ŠAM  
Studia Geophysica et Geodaetica CZ Fyz ŠAM   0,733
Technológia vzdelávania SK Vých ŠAM ŠAM  
Učitel matematiky CZ Mat ŠAM ŠAM  
Vesmír CZ Fyz BZ, ŠAM BZ, ŠAM  
Vychovávateľ SK Vých ŠAM ŠAM  
Zvesti MŠ SR SK Vých ŠLF,ŠAM,ŠP2 ŠLF,ŠAM,ŠP2  
Živa SK Bio BZ, ŠAM BZ, ŠAM  
Životné prostredie SK Bio BZ, ŠAM, ŠP2 BZ, ŠAM, ŠP2  

Študuj na UPJŠ