Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík usporiadaný podľa názvu

10minút, 44sekúnd

Použité skratky:

BZ – Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23
KACH – Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11
ŠAM – Prírodovedecká študovňa, Park Angelinum 9
ŠLF – Lekárska študovňa, Trieda SNP 1
ŠLF-OIT – Lekárska knižnica – Oddelenie informačných technológií, Trieda SNP 1
ŠP2 – Právnická študovňa, Kováčska 26
ŠR – Študovňa v Rožňave

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWZŽ

 

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2008      2009
IF
2007
Academia SK Vých ŠAM, ŠP2    
Acta Electrotechnica et Informatica SK Fyz Výp ŠAM    
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ Med ŠLF ŠLF  
Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK Mat ŠAM ŠAM  
Acta Physica Slovaca SK Fyz ŠAM ŠAM 0,625
Acta Virologica SK Med ŠLF ŠLF 0,560
Activitas Nervosa Superior (zmena názvu od r.2008, predtým Homeostasis in Health and Disease CZ Med ŠLF ŠLF  
Akademický bulletin CZ Archeol Bio Foto ŠP2    
Alergie CZ Med ŠLF ŠLF  
Alkoholizmus a drogové závislosti SK Med ŠLF ŠLF  
American Journal of Cardiology US Med ŠLF ŠLF 3,603
American Journal of International Law US Právo ŠP2   1,191
American Journal of Kidney Diseases US Med ŠLF ŠLF 3,981
American Journal of Mathematics US Mat ŠAM   0,989
American Journal of Obsterics and Gynecology US Med ŠLF ŠLF 2,917
American Journal of Ophthalmology US Med ŠLF ŠLF 2,628
American Journal of Pathology US Med ŠLF ŠLF 5,487
American Journal of Surgery US Med ŠLF ŠLF 2,337
Anesteziologie a intenzivní medicína CZ Med ŠLF ŠLF  
Application of Mathematics CZ Mat ŠAM    
Archives of Dermatology US Med ŠLF ŠLF 2,845
Archives of General Psychiatry US Med ŠLF ŠLF 15,976
Archivum Mathematicum CZ Mat ŠAM ŠAM  
Ars Notaria SK Právo ŠP2    
Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK Med ŠLF ŠLF  
Bankovnictví CZ Eko ŠP2 ŠP2  
Bezpečná práca SK Eko ŠP2    
Biatec SK Eko ŠP2 ŠP2  
Biológia ekológia chémia SK Bio Chém ŠAM ŠAM  
Biologie chemie zeměpis CZ Bio Geo Chém ŠAM ŠAM  
Blood US Med ŠLF ŠLF 10,986
Bolest CZ Med ŠLF ŠLF  
Bratislavské lekárske listy SK Med ŠLF ŠLF  
British Medical Journal GB Med ŠLF ŠLF 9,726
Bulletin advokacie CZ Právo ŠP2    
Bulletin SAIA SK Vých ŠAM ŠAM  
Bulletin slovenskej advokácie SK Právo ŠP2 ŠP2  
Bulletin slovenskej asociácie knižníc SK Kni UK UK  
Cancer (iba verzia on line) US Med ŠLF ŠLF 4,632
Circulation US Med ŠLF ŠLF 12,755
Collection of Czechoslovak Chemical Communications CZ Chém ŠAM   0,879
Common Market Law Review UK Právo ŠP2 ŠP2 1,117
Computerworld CZ Výp ŠAM, ŠR ŠAM, ŠR  
Computing and Informatics SK Výp ŠAM ŠAM 0,349
Cor et Vasa CZ Med ŠLF ŠLF  
Critical Care Medicine US Med ŠLF ŠLF 6,283
Czasopismo prawno-historyczne PL Právo ŠP2 ŠP2  
Czechoslovak Mathematical Journal CZ Mat ŠAM   0,155
Časopis lékařu českých CZ Med ŠLF ŠLF  
Časopis pro právní vědu a praxi CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Česká a slovenská farmacie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká a slovenská gastroenterologie a výživa (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ Med   ŠLF  
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká a slovenská oftalmologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká a slovenská psychiatrie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká gynekologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká radiologie (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ Med   ŠLF  
Česká revmatologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Česko-slovenská dermatologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Československá fyziologie (k 16.2.2009 vyšlo iba jedno číslo za r.2008) CZ Med ŠLF ŠLF  
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Česko-slovenská pediatrie CZ Med ŠLF ŠLF  
Československá psychologie CZ Psych ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM  
Československý časopis pro fyziku CZ Fyz ŠAM ŠAM  
Český časopis historický CZ His ŠP2    
Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK Eko Právo ŠP2 ŠP2  
Demografie CZ Soc ŠAM ŠAM  
Derma SK Med ŠLF ŠLF  
Detský lekár SK Med ŠLF ŠLF  
Diabetes a obezita SK Med   ŠLF  
Diabetologia DB Med ŠLF ŠLF 5,822
Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ Med ŠLF ŠLF  
Duševné vlastníctvo SK Vých ŠP2 ŠP2  
Ekológia SK Bio ŠAM, BZ ŠAM, BZ  
Ekonom CZ Eko ŠP2 ŠP2  
Ekonomický časopis SK Eko ŠP2 ŠP2  
Endocrine regulations SK Med ŠLF,ŠAM ŠLF,ŠAM  
Endoskopie CZ Med ŠLF ŠLF  
Entomofauna Carpathica SK Bio ŠAM ŠAM  
Enviromagazín SK Bio BZ BZ  
Environmental Health Perspectives US Med ŠLF ŠLF 5,636
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ Med ŠLF ŠLF  
European Law Review UK Soc ŠP2 ŠP2  
Evropské a mezinárodní právo – Jurisprudence CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Experimental Physiology GB Med ŠLF ŠLF 3,014
Farmaceutický obzor SK Med ŠLF ŠLF  
Filosofický časopis CZ Fil ŠP2    
Filozofia SK Fil ŠAM, ŠP2 ŠAM  
Finance a úvěr CZ Eko ŠP2 ŠP2  
Finančný spravodajca SK Eko ŠP2 ŠP2  
Floristika CZ Bio BZ BZ  
Folia biologica CZ Bio ŠLF,ŠAM ŠLF 0,596
Folia Geobotanica CZ Bio ŠAM ŠAM 1,133
Folia microbiologica (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ Bio   ŠLF 0,989
Folia Zoologica CZ Bio ŠAM   0,376
Gastroenterology US Med ŠLF ŠLF 11,673
General Physiology and Biophysics SK Med ŠLF ŠLF 1,286
Genetics and Plant Breeding CZ Bio ŠAM ŠAM  
Geografický časopis SK Geo ŠAM ŠAM  
Geografie CZ Geo ŠAM ŠAM  
Geriatria SK Med ŠLF ŠLF  
Gong SK Vých ŠR ŠR  
Gosudarstvo i pravo RU Eko Právo ŠP2    
Gynekolog CZ Med ŠLF ŠLF  
Historická revue SK His ŠP2 ŠP2  
Historický časopis SK His ŠP2 ŠP2  
Homeostasis. Zmena názvu od r.2008: Activitas Nervosa Superior CZ Med ŠLF ŠLF  
Hospodárske noviny SK Eko ŠP2 ŠP2  
Hygiena (zmena názvu, predtým Čs.hyg.) CZ Med ŠLF ŠLF  
Hypertension US Med ŠLF ŠLF 7,194
Chemické listy SK Chém ŠLF,KACH ŠLF,KACH 0,683
Chest US Med ŠLF ŠLF 4,143
Chip CZ Výp ŠLF-OIT ŠLF-OIT  
JAMA (na rok 2009 nevychádza) CZ+SK Med ŠLF    
Jogtudomány közlöny HU Právo ŠP2    
Journal of Allergy and Clinical Immunology US Med ŠLF ŠLF 8,115
Journal of Bone and Joint Surgery A US Med ŠLF ŠLF 2,487
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism US Med ŠLF ŠLF 5,493
Journal of Hand Surgery-Brit. Eur. Vol. GB Med ŠLF ŠLF  
Journal of Medical Microbiology GB Med ŠLF ŠLF 2,091
Journal of Pediatrics US Med ŠLF ŠLF 4,017
Journal of Pediatric Surgery US Med ŠLF ŠLF 1,227
Journal of Physiology GB Med ŠLF ŠLF 4,580
Journal of Urology US Med ŠLF ŠLF 4,053
Justičná revue SK Právo ŠP2 ŠP2  
Kardiológia SK Med ŠLF ŠLF  
Karlovarská právní revue CZ Právo ŠP2    
Kazuistiky v diabetolologii CZ Med ŠLF ŠLF  
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ Med ŠLF ŠLF  
Klinická biochemie a metabolismus CZ Med ŠLF ŠLF  
Klinická imunológia a alergológia SK+CZ Med ŠLF ŠLF  
Klinická onkologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Komenský CZ Vých ŠAM ŠAM  
Kozmos SK Fyz ŠAM ŠAM  
Kriminalistický sborník CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Kriminalistika CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Kvety a záhrada SK Bio BZ BZ  
Kybernetika CZ Výp ŠAM ŠAM 0,522
Laboratorná diagnostika SK Med ŠLF ŠLF  
Lancet GB Med ŠLF ŠLF 28,638
Laryngoscope US Med ŠLF ŠLF 1,801
Lekársky obzor SK Med ŠLF ŠLF  
Lékařská knihovna CZ Med ŠLF ŠLF  
Lékařské zprávy (Vychádza oneskorene) CZ Med ŠLF ŠLF  
Liečivé rastliny SK Bio BZ BZ  
Lymphology US Med ŠLF ŠLF 0,778
Manažment mzdy financie SK Eko ŠP2 ŠP2  
Matematika fyzika informatika CZ Fyz Mat Výp ŠAM ŠAM  
Mathematica Bohemica CZ Mat ŠAM ŠAM  
Medicínsky monitor SK Med ŠLF ŠLF  
Medzinárodné otázky SK Polit Právo ŠP2 ŠP2  
Mezinárodní a srovnávací právní revue CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Mezinárodní vztahy CZ Polit Právo ŠP2 ŠP2  
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK Med ŠLF ŠLF  
Moderní gynekologie a porodnictví CZ Med ŠLF ŠLF  
Národné poistenie SK Eko ŠP2    
Neonatologické zvesti SK Med ŠLF ŠLF  
Neoplasma SK Med ŠLF ŠLF 1,208
Neurology US Med ŠLF ŠLF 6,014
Obecné noviny SK Polit ŠP2 ŠP2  
Obchodné právo SK Právo ŠP2    
Obchodní právo CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK Fyz Mat Výp ŠAM ŠAM  
Ochrana prírody Slovenska SK Bio BZ BZ  
Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology US Med ŠLF ŠLF 1,592
Organon F SK Vých ŠAM ŠAM  
Ortodoncie CZ Med ŠLF ŠLF  
Ošetrovateľský obzor SK Med ŠLF ŠLF  
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK Med ŠLF ŠLF  
Otorinolaryngologie a foniatrie CZ Med ŠLF ŠLF  
Panstwo i prawo PL Právo ŠP2    
Parlamentný kuriér SK Polit ŠP2    
PC Revue+CD SK Výp ŠR ŠR  
Pedagogická orientace CZ Vých ŠAM ŠAM  
Pedagogická revue/objednané,k 5.5.2009 nedošlo/ SK Vých KACH, ŠAM KACH, ŠAM  
Pedagogické rozhľady SK Vých ŠAM ŠAM  
Pedagogika CZ Vých KACH, ŠAM KACH, ŠAM  
Pediatrics US Med ŠLF ŠLF 4,473
Personálny a mzdový poradca podnikateľa SK Eko ŠP2    
Physiological Research CZ Med ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM 1,505
Počítač pro každého+CD SK Výp ŠR ŠR  
Pojistný obzor CZ Eko ŠP2    
Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ Astronóm Fyz Mat ŠAM ŠAM  
Poradca SK Eko Právo ŠP2    
Práca mzdy a odmeňovanie SK Eko ŠP2 ŠP2  
Práce a mzda CZ Eko ŠP2    
Pracovní lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ Med ŠLF ŠLF  
Praktická flebologie CZ Med ŠLF ŠLF  
Praktická gynekológia SK Med ŠLF ŠLF  
Praktický lékař CZ Med ŠLF ŠLF  
Pravda SK Eko Polit ŠP2 ŠP2  
Právně-historické stúdie CZ Právo ŠP2    
Právní radce CZ Právo ŠP2    
Právní rozhledy CZ Právo ŠP2    
Právník CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Právny obzor SK Právo ŠP2 ŠP2  
Profit SK Eko Polit ŠP2 ŠP2  
Průmyslové vlastnictví CZ Tech ŠP2 ŠP2  
Psychiatria SK Med ŠLF ŠLF  
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK Psych ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM  
Psychologie dnes CZ Psych ŠLF ŠLF  
Quark SK Fyz Tech ŠAM ŠAM  
Quintessenz CZ Med ŠLF ŠLF  
Receptář na každý den CZ Bio Poľ BZ BZ  
Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Rehabilitácia SK Med ŠLF ŠLF  
Remedia CZ Med ŠLF ŠLF  
Revue de marché commun et de l’union européenne FR Pol ŠP2    
Revue medicíny v praxi SK Med ŠLF ŠLF  
Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík SK Med ŠLF ŠLF  
Revue trimestrielle de droit européen FR Pol ŠP2    
Rheumatologia SK Med ŠLF ŠLF  
Rostlinolékař CZ Bio Med BZ BZ  
Rozhledy matematicko-fyzikální CZ Fyz Mat ŠAM ŠAM  
Rozhledy v chirurgii CZ Med ŠLF ŠLF  
Sestra CZ Med ŠLF ŠLF  
Sestra a lekár v praxi SK Med ŠLF ŠLF  
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo SK Med ŠLF ŠLF  
Slovenská štatistika a demografia SK Soc ŠAM ŠAM  
Slovenský lekár SK Med ŠLF ŠLF  
Sme SK Eko Polit ŠAM ŠAM  
Sociológia SK Soc ŠP2 ŠP2  
Sociologický časopis CZ Soc ŠP2    
Studia Geophysica et Geodaetica CZ Fyz ŠAM   0,733
Studia pneumologica et phtiseologica cechoslovaca CZ Med ŠLF ŠLF  
Studia psychologica SK Psych ŠLF ŠLF  
Survey of Ophthalmology US Med ŠLF ŠLF 3,776
Technológia vzdelávania SK Vých ŠAM ŠAM  
Trend SK Eko Polit ŠP2    
Trends in Pharmacological Sciences GB Med ŠLF ŠLF 9,610
Trestně právní revue CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Učitel matematiky CZ Mat ŠAM ŠAM  
Verejná správa SK Polit ŠP2 ŠP2  
Vesmír CZ Fyz BZ, ŠAM BZ, ŠAM  
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR SK Med ŠLF ŠLF  
Vnitřní lékařství CZ Med ŠLF ŠLF  
Vox pediatriae CZ Med ŠLF ŠLF  
Výber rozhodnutí súdneho dvora europských spoločenstiev SK Právo ŠP2 ŠP2  
Výběr z rozhodnutí ESD pro lidská práva ve Strasburgu CZ Právo ŠP2 ŠP2  
Vychovávateľ SK Vých ŠAM ŠAM  
Záhradkár SK Poľ BZ BZ  
Zahrádkář CZ Poľ BZ BZ  
Zahradnictví CZ Poľ BZ BZ  
Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR SK Právo ŠP2 ŠP2  
Zbierka zákonov SR SK Právo ŠLF ŠLF  
Zdravotnické noviny CZ Med ŠLF ŠLF  
Zdravotnícke noviny SK Med ŠLF ŠLF  
Zdravotníctvo a sociálna práca SK Med ŠLF ŠLF  
Zo súdnej praxe SK Právo ŠP2    
Zvesti MŠ SR SK Vých ŠLF,ŠAM,ŠP2 ŠLF,ŠAM,ŠP2  
Živa SK Bio BZ, ŠAM BZ, ŠAM  
Životné prostredie SK Bio BZ, ŠAM, ŠP2 BZ, ŠAM, ŠP2  

Študuj na UPJŠ