Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík usporiadaný podľa odborov

10minút, 42sekúnd

Použité skratky:

BZ – Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23
KACH – Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11
ŠAM – Prírodovedecká študovňa, Park Angelinum 9
ŠLF – Lekárska študovňa, Trieda SNP 1
ŠLF-OIT – Lekárska knižnica – Oddelenie informačných technológií, Trieda SNP 1
ŠP2 – Právnická študovňa, Kováčska 26
ŠR – Študovňa v Rožňave

 

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWZŽ

 

Odbor Názov Kraj.
vyd.
Lokačná značka
2008      2009
IF
2007
Astronóm Fyz Mat Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ ŠAM ŠAM  
Bio Ekológia SK ŠAM, BZ ŠAM, BZ  
Bio Entomofauna Carpathica SK ŠAM ŠAM  
Bio Enviromagazín SK BZ BZ  
Bio Floristika CZ BZ BZ  
Bio Folia biologica CZ ŠLF,ŠAM ŠLF 0,596
Bio Folia Geobotanica CZ ŠAM ŠAM 1,133
Bio Folia microbiologica (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ   ŠLF 0,989
Bio Folia Zoologica CZ ŠAM   0,376
Bio Genetics and Plant Breeding CZ ŠAM ŠAM  
Bio Kvety a záhrada SK BZ BZ  
Bio Liečivé rastliny SK BZ BZ  
Bio Ochrana prírody Slovenska SK BZ BZ  
Bio Živa SK BZ, ŠAM BZ, ŠAM  
Bio Životné prostredie SK BZ, ŠAM, ŠP2 BZ, ŠAM, ŠP2  
Bio Geo Chém Biologie chemie zeměpis CZ ŠAM ŠAM  
Bio Chém Biológia ekológia chémia SK ŠAM ŠAM  
Bio Med Rostlinolékař CZ BZ BZ  
Bio Poľ Receptář na každý den CZ BZ BZ  
Eko Bankovnictví CZ ŠP2 ŠP2  
Eko Bezpečná práca SK ŠP2    
Eko Biatec SK ŠP2 ŠP2  
Eko Ekonom CZ ŠP2 ŠP2  
Eko Finance a úvěr CZ ŠP2 ŠP2  
Eko Finančný spravodajca SK ŠP2 ŠP2  
Eko Hospodárske noviny SK ŠP2 ŠP2  
Eko Manažment mzdy financie SK ŠP2 ŠP2  
Eko Národné poistenie SK ŠP2    
Eko Personálny a mzdový poradca podnikateľa SK ŠP2    
Eko Pojistný obzor CZ ŠP2    
Eko Práca mzdy a odmeňovanie SK ŠP2 ŠP2  
Eko Práce a mzda CZ ŠP2    
Eko Ekonomický časopis SK ŠP2 ŠP2  
Eko Polit Pravda SK ŠP2 ŠP2  
Eko Polit Profit SK ŠP2 ŠP2  
Eko Polit Sme SK ŠAM ŠAM  
Eko Polit Trend SK ŠP2    
Eko Právo Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK ŠP2 ŠP2  
Eko Právo Gosudarstvo i pravo RU ŠP2    
Eko Právo Poradca SK ŠP2    
Fil Filosofický časopis CZ ŠP2    
Fil Filozofia SK ŠAM, ŠP2 ŠAM  
Fyz Acta Physica Slovaca SK ŠAM ŠAM 0,625
Fyz Československý časopis pro fyziku CZ ŠAM ŠAM  
Fyz Kozmos SK ŠAM ŠAM  
Fyz Studia Geophysica et Geodaetica CZ ŠAM   0,733
Fyz Vesmír CZ BZ, ŠAM BZ, ŠAM  
Fyz Mat Rozhledy matematicko-fyzikální CZ ŠAM ŠAM  
Fyz Mat Výp Matematika fyzika informatika CZ ŠAM ŠAM  
Fyz Mat Výp Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK ŠAM ŠAM  
Fyz Tech Quark SK ŠAM ŠAM  
Fyz Výp Acta Electrotechnica et Informatica SK ŠAM    
Geo Geografický časopis SK ŠAM ŠAM  
Geo Geografie CZ ŠAM ŠAM  
His Český časopis historický CZ ŠP2    
His Historická revue SK ŠP2 ŠP2  
His Historický časopis SK ŠP2 ŠP2  
Chém Collection of Czechoslovak Chemical Communications CZ ŠAM   0,879
Chém Chemické listy SK ŠLF,KACH ŠLF,KACH 0,683
Kni Bulletin slovenskej asociácie knižníc SK UK UK  
Mat Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK ŠAM ŠAM  
Mat American Journal of Mathematics US ŠAM   0,989
Mat Application of Mathematics CZ ŠAM    
Mat Archivum Mathematicum CZ ŠAM ŠAM  
Mat Czechoslovak Mathematical Journal CZ ŠAM   0,155
Mat Mathematica Bohemica CZ ŠAM ŠAM  
Mat Učitel matematiky CZ ŠAM ŠAM  
Med Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ ŠLF ŠLF  
Med Acta Virologica SK ŠLF ŠLF 0,560
Med Activitas Nervosa Superior (zmena názvu od r.2008, predtým Homeostasis in Health and Disease CZ ŠLF ŠLF  
Med Alergie CZ ŠLF ŠLF  
Med Alkoholizmus a drogové závislosti SK ŠLF ŠLF  
Med American Journal of Cardiology US ŠLF ŠLF 3,603
Med American Journal of Kidney Diseases US ŠLF ŠLF 3,981
Med American Journal of Obsterics and Gynecology US ŠLF ŠLF 2,917
Med American Journal of Ophthalmology US ŠLF ŠLF 2,628
Med American Journal of Pathology US ŠLF ŠLF 5,487
Med American Journal of Surgery US ŠLF ŠLF 2,337
Med Anesteziologie a intenzivní medicína CZ ŠLF ŠLF  
Med Archives of Dermatology US ŠLF ŠLF 2,845
Med Archives of General Psychiatry US ŠLF ŠLF 15,976
Med Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK ŠLF ŠLF  
Med Blood US ŠLF ŠLF 10,986
Med Bolest CZ ŠLF ŠLF  
Med Bratislavské lekárske listy SK ŠLF ŠLF  
Med British Medical Journal GB ŠLF ŠLF 9,726
Med Cancer (iba verzia on line) US ŠLF ŠLF 4,632
Med Circulation US ŠLF ŠLF 12,755
Med Cor et Vasa CZ ŠLF ŠLF  
Med Critical Care Medicine US ŠLF ŠLF 6,283
Med Časopis lékařu českých CZ ŠLF ŠLF  
Med Česká a slovenská farmacie CZ ŠLF ŠLF  
Med Česká a slovenská gastroenterologie a výživa (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ   ŠLF  
Med Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ ŠLF ŠLF  
Med Česká a slovenská oftalmologie CZ ŠLF ŠLF  
Med Česká a slovenská psychiatrie CZ ŠLF ŠLF  
Med Česká gynekologie CZ ŠLF ŠLF  
Med Česká radiologie (objednané, k 16.2.2009 nedošlo ani jedno číslo) CZ   ŠLF  
Med Česká revmatologie CZ ŠLF ŠLF  
Med Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ ŠLF ŠLF  
Med Česko-slovenská dermatologie CZ ŠLF ŠLF  
Med Československá fyziologie (k 16.2.2009 vyšlo iba jedno číslo za r.2008) CZ ŠLF ŠLF  
Med Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ ŠLF ŠLF  
Med Česko-slovenská pediatrie CZ ŠLF ŠLF  
Med Derma SK ŠLF ŠLF  
Med Detský lekár SK ŠLF ŠLF  
Med Diabetes a obezita SK   ŠLF  
Med Diabetologia DB ŠLF ŠLF 5,822
Med Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ ŠLF ŠLF  
Med Endocrine regulations SK ŠLF,ŠAM ŠLF,ŠAM  
Med Endoskopie CZ ŠLF ŠLF  
Med Environmental Health Perspectives US ŠLF ŠLF 5,636
Med Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ ŠLF ŠLF  
Med Experimental Physiology GB ŠLF ŠLF 3,014
Med Farmaceutický obzor SK ŠLF ŠLF  
Med Gastroenterology US ŠLF ŠLF 11,673
Med General Physiology and Biophysics SK ŠLF ŠLF 1,286
Med Geriatria SK ŠLF ŠLF  
Med Gynekolog CZ ŠLF ŠLF  
Med Homeostasis. Zmena názvu od r.2008: Activitas Nervosa Superior CZ ŠLF ŠLF  
Med Hygiena (zmena názvu, predtým Čs.hyg.) CZ ŠLF ŠLF  
Med Hypertension US ŠLF ŠLF 7,194
Med Chest US ŠLF ŠLF 4,143
Med JAMA (na rok 2009 nevychádza) CZ+SK ŠLF    
Med Journal of Allergy and Clinical Immunology US ŠLF ŠLF 8,115
Med Journal of Bone and Joint Surgery A US ŠLF ŠLF 2,487
Med Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism US ŠLF ŠLF 5,493
Med Journal of Hand Surgery-Brit. Eur. Vol. GB ŠLF ŠLF  
Med Journal of Medical Microbiology GB ŠLF ŠLF 2,091
Med Journal of Pediatrics US ŠLF ŠLF 4,017
Med Journal of Pediatric Surgery US ŠLF ŠLF 1,227
Med Journal of Physiology GB ŠLF ŠLF 4,580
Med Journal of Urology US ŠLF ŠLF 4,053
Med Kardiológia SK ŠLF ŠLF  
Med Kazuistiky v diabetolologii CZ ŠLF ŠLF  
Med Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ ŠLF ŠLF  
Med Klinická biochemie a metabolismus CZ ŠLF ŠLF  
Med Klinická imunológia a alergológia SK+CZ ŠLF ŠLF  
Med Klinická onkologie CZ ŠLF ŠLF  
Med Laboratorná diagnostika SK ŠLF ŠLF  
Med Lancet GB ŠLF ŠLF 28,638
Med Laryngoscope US ŠLF ŠLF 1,801
Med Lekársky obzor SK ŠLF ŠLF  
Med Lékařská knihovna CZ ŠLF ŠLF  
Med Lékařské zprávy (Vychádza oneskorene) CZ ŠLF ŠLF  
Med Lymphology US ŠLF ŠLF 0,778
Med Medicínsky monitor SK ŠLF ŠLF  
Med Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK ŠLF ŠLF  
Med Moderní gynekologie a porodnictví CZ ŠLF ŠLF  
Med Neonatologické zvesti SK ŠLF ŠLF  
Med Neoplasma SK ŠLF ŠLF 1,208
Med Neurology US ŠLF ŠLF 6,014
Med Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology US ŠLF ŠLF 1,592
Med Ortodoncie CZ ŠLF ŠLF  
Med Ošetrovateľský obzor SK ŠLF ŠLF  
Med Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK ŠLF ŠLF  
Med Otorinolaryngologie a foniatrie CZ ŠLF ŠLF  
Med Pediatrics US ŠLF ŠLF 4,473
Med Physiological Research CZ ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM 1,505
Med Pracovní lékařství CZ ŠLF ŠLF  
Med Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ ŠLF ŠLF  
Med Praktická flebologie CZ ŠLF ŠLF  
Med Praktická gynekológia SK ŠLF ŠLF  
Med Praktický lékař CZ ŠLF ŠLF  
Med Psychiatria SK ŠLF ŠLF  
Med Quintessenz CZ ŠLF ŠLF  
Med Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ ŠLF ŠLF  
Med Rehabilitácia SK ŠLF ŠLF  
Med Remedia CZ ŠLF ŠLF  
Med Revue medicíny v praxi SK ŠLF ŠLF  
Med Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík SK ŠLF ŠLF  
Med Rheumatologia SK ŠLF ŠLF  
Med Rozhledy v chirurgii CZ ŠLF ŠLF  
Med Sestra CZ ŠLF ŠLF  
Med Sestra a lekár v praxi SK ŠLF ŠLF  
Med Slovenská gynekológia a pôrodníctvo SK ŠLF ŠLF  
Med Slovenský lekár SK ŠLF ŠLF  
Med Studia pneumologica et phtiseologica cechoslovaca CZ ŠLF ŠLF  
Med Survey of Ophthalmology US ŠLF ŠLF 3,776
Med Trends in Pharmacological Sciences GB ŠLF ŠLF 9,610
Med Vestník Ministerstva zdravotníctva SR SK ŠLF ŠLF  
Med Vnitřní lékařství CZ ŠLF ŠLF  
Med Vox pediatriae CZ ŠLF ŠLF  
Med Zdravotnické noviny CZ ŠLF ŠLF  
Med Zdravotnícke noviny SK ŠLF ŠLF  
Med Zdravotníctvo a sociálna práca SK ŠLF ŠLF  
Pol Revue de marché commun et de l’union européenne FR ŠP2    
Pol Revue trimestrielle de droit européen FR ŠP2    
Poľ Záhradkár SK BZ BZ  
Poľ Zahrádkář CZ BZ BZ  
Poľ Zahradnictví CZ BZ BZ  
Polit Obecné noviny SK ŠP2 ŠP2  
Polit Parlamentný kuriér SK ŠP2    
Polit Verejná správa SK ŠP2 ŠP2  
Polit Právo Medzinárodné otázky SK ŠP2 ŠP2  
Polit Právo Mezinárodní vztahy CZ ŠP2 ŠP2  
Právo American Journal of International Law US ŠP2   1,191
Právo Ars Notaria SK ŠP2    
Právo Bulletin advokacie CZ ŠP2    
Právo Bulletin slovenskej advokácie SK ŠP2 ŠP2  
Právo Common Market Law Review UK ŠP2 ŠP2 1,117
Právo Czasopismo prawno-historyczne PL ŠP2 ŠP2  
Právo Časopis pro právní vědu a praxi CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Evropské a mezinárodní právo – Jurisprudence CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Jogtudomány közlöny HU ŠP2    
Právo Justičná revue SK ŠP2 ŠP2  
Právo Karlovarská právní revue CZ ŠP2    
Právo Kriminalistický sborník CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Kriminalistika CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Mezinárodní a srovnávací právní revue CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Obchodné právo SK ŠP2    
Právo Obchodní právo CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Panstwo i prawo PL ŠP2    
Právo Právně-historické stúdie CZ ŠP2    
Právo Právní radce CZ ŠP2    
Právo Právní rozhledy CZ ŠP2    
Právo Právník CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Právny obzor SK ŠP2 ŠP2  
Právo Trestně právní revue CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Výber rozhodnutí súdneho dvora europských spoločenstiev SK ŠP2 ŠP2  
Právo Výběr z rozhodnutí ESD pro lidská práva ve Strasburgu CZ ŠP2 ŠP2  
Právo Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR SK ŠP2 ŠP2  
Právo Zbierka zákonov SR SK ŠLF ŠLF  
Právo Zo súdnej praxe SK ŠP2    
Psych Československá psychologie CZ ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM  
Psych Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK ŠLF, ŠAM ŠLF, ŠAM  
Psych Psychologie dnes CZ ŠLF ŠLF  
Psych Studia psychologica SK ŠLF ŠLF  
Soc Demografie CZ ŠAM ŠAM  
Soc European Law Review UK ŠP2 ŠP2  
Soc Slovenská štatistika a demografia SK ŠAM ŠAM  
Soc Sociológia SK ŠP2 ŠP2  
Soc Sociologický časopis CZ ŠP2    
Tech Průmyslové vlastnictví CZ ŠP2 ŠP2  
Vých Academia SK ŠAM, ŠP2    
Vých Bulletin SAIA SK ŠAM ŠAM  
Vých Duševné vlastníctvo SK ŠP2 ŠP2  
Vých Gong SK ŠR ŠR  
Vých Komenský CZ ŠAM ŠAM  
Vých Organon F SK ŠAM ŠAM  
Vých Pedagogická orientace CZ ŠAM ŠAM  
Vých Pedagogická revue/objednané,k 5.5.2009 nedošlo/ SK KACH, ŠAM KACH, ŠAM  
Vých Pedagogické rozhľady SK ŠAM ŠAM  
Vých Pedagogika CZ KACH, ŠAM KACH, ŠAM  
Vých Technológia vzdelávania SK ŠAM ŠAM  
Vých Vychovávateľ SK ŠAM ŠAM  
Vých Zvesti MŠ SR SK ŠLF,ŠAM,ŠP2 ŠLF,ŠAM,ŠP2  
Výp Computerworld CZ ŠAM, ŠR ŠAM, ŠR  
Výp Computing and Informatics SK ŠAM ŠAM 0,349
Výp Chip CZ ŠLF-OIT ŠLF-OIT  
Výp Kybernetika CZ ŠAM ŠAM 0,522
Výp PC Revue+CD SK ŠR ŠR  
Výp Počítač pro každého+CD SK ŠR ŠR  

Študuj na UPJŠ