Prejsť na obsah

N

0minút, 28sekúnd
Národní právní dědictví (NPD)VOĽNE DOSTUPNÁPRÁVO
Projekt na uchovanie a sprístupnenie českého národného právneho dedičstva. Ponúka zdigitalizované významné HISTORICKÉ – príručky, časopisy, zbierky súdnych rozhodnutí, dobové zborníky, odborné monografie, slovníky, encyklopédie. Databáza umožňuje fulltextové vyhľadávanie.

New York Journal of Mathematics VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA 
Voľne dostupný plnotextový elektronický časopis z odboru matematiky. Bol založený v roku 1993 ako prvý elektronický časopis o všeobecnej matematike na svete.


Študuj na UPJŠ