Prejsť na obsah

NISPEZ / NISPEZ II

0minút, 28sekúnd

 

Prosíme Vás, aby ste vyplnili a odoslali elektronický dotazník o spokojnosti s ponukou elektronických informačných zdrojov v rámci projektov NISPEZ a NISPEZ II.

Prístupný je na adrese http://iankety.sk/dotaznik/296889023/. Spúšťa sa kliknutím na tlačidlo Štart. Jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 5 minút.
Na webe bude dostupný do 31. decembra 2013.

Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ (http://nispez.cvtisr.sk) a NISPEZ II (http://nispez2.cvtisr.sk).

 

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a čas.

 


Študuj na UPJŠ