Prejsť na obsah

WiFi – bezdrôtové pripojenie k Internetu

0minút, 53sekúnd
Vlastné mobilné zariadenie (notebook, PDA,…) si môže do wifi siete UPJŠ na jednotlivých pracoviskách UK pripojiť každý, kto je študentom alebo zamestnancom UPJŠ a je zároveň registrovaným používateľom UK.

Pravidlá pre poskytovanie služby bezdrôtového pripojenia k internetu (WiFi) v UK nájdete v Prílohe č.2 ku Knižničnému poriadku UK.

Pokrytie
Bezdrôtová sieť je dostupná v priestoroch Právnickej knižnice (Kováčska 26), Prírodovedeckej knižnice (Medická 6), Prírodovedeckej študovne (Park Angelinum 9), Lekárskej knižnice (Tr. SNP1), Knižnice na FVS (Popradská 66) a Filozofickej knižnice (Moyzesova 9).

Konfigurácia
Postup nastavenia bezdrôtového pripojenia je popísaný na stránkach CIaKT. Súbory s Certifikátmi (CA UPJS a CA wifi) sú dostupné k zapožičaniu a stiahnutiu u pracovníčok študovní.

Najčastejšie problémy s pripojením:
Ak sa pripojujete prostredníctvom bezdrôtovej karty (WLAN), uistite sa, či je karta aktívna. Pred pripojením do wifi siete skontrolujte, či osobný firewall neblokuje prístup do siete.


Študuj na UPJŠ