UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Citace PRO

Citace PRO je nástroj, ktorý uľahčuje citovanie informačných zdrojov pri písaní záverečných prác, odborných článkov a monografií atď. Umožňuje vytváranei, správu, export a zdieľanie citácií. Obsahuje viac ako 6 000 citačných štýlov vrátane ISO 690, Chicago, Harvard, APA, IEEE, MLA a i. Citácie možno generovať priamo podľa názvu dokumentu, podľa DOI, ISBN či ISSN, prípadne ich vkladať prostredníctvom zadefinovaných formulárov. Je možné získať citácie pomocou priameho, unikátneho importu z knižničného katalógu Univerzitnej knižnice alebo iných odborných databáz. Citace PRO ponúka doplnkové nástroje do Wordu a prehliadačov Firefox a Chrome (sťahuje bibliografické údaje o dokumentoch z webu).

PRÍSTUP do CitacePRO

  1. Otvoriť webstránku www.citacepro.com
  2. Registrovať sa pomocou ikony "Registrace", ktorá sa nachádza na hlavnej stránke pod prihlásením
  3. Pri registrácii uviesť univerzitnú emailovú adresu pretože prístup je viazaný iba na doménu univerzity (meno.priezvisko@upjs.sk príp. meno.priezvisko@student.upjs.sk)
  4. Systém na uvedený email pošle formulár, kde je potrebné zadať heslo
  5. Citace PRO sú plne dostupné k využívaniu

Návod ako pracovať s citačným manažérom (pdf na stiahnutie)

Ako na Citace PRO ( ppt na stiahnutie)

Inštruktážne video ako citovať vo Worde pomocou doplnku  k Citace PRO a generovať si literatúru:
https://www.youtube.com/watch?v=0MvRZtZtIvw

Inštruktážne video ako importovať citácie z knižničného katalógu a Wikipedie (pomocou doplnku k Citace PRO v prehliadači) do svojho účtu v citačnom manažéri:
https://www.youtube.com/watch?v=IwIsToO_xUk

 

VIDEÁ - krok po kroku v jednotlivých lekciách spoznávajte citačný manažér

Modul 1 Úvod do citovania a plagiátorstva

Modul 2 Citačný manažer CITACE PRO a jeho funkcie: 

Lekcia č. 1 Popis prostredia manažéra a pridanie citačného štýlu

Lekcia č. 2 Tvorba zložiek, ich mazanie a spätná obnova

Lekcia č. 3 Generovanie citácií

Lekcia č. 4 Uloženie záznamov do zložky

Lekcia č. 5 Radenie dokumentov podľa rôznych kritérií a export citácií

Lekcia č. 6 Zdieľanie zložiek a zrušenie zdieľania

NOVINKY v  možnosti Zdieľanie zložiek (12.01.2021)

Modul 3 Doplnkové nástroje citačného manažéra Citace PRO

Lekcia č. 1 Doplnok do internetových prehliadačov a jeho využitie pre import citácií

Lekcia č. 2 Služba CITACE v katalógu knižnice a jeho využitie k importu citácií 

Lekcia č. 3 Doplnok do MS WORD a citovanie prostredníctvom Citace PRO pri písaní prác

Modul 4 Praktické tipy uľahčujúce citovanie

Posledná aktualizácia: 20.08.2021