Prejsť na obsah

SU ALEPH 2023

0minút, 23sekúnd

SUAleph je neformálne združenie inštitúcií zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí sú používateľmi produktov spoločnosti Ex Libris (napr. knižnično-informačný systém Aleph). Združenie vzniklo v roku 1996 a 2x ročne organizuje stretnutie zástupcov knižníc z SR a ČR (od r. 2020 aj online a hybridne). 19. apríla 2023 sa takéto stretnutie uskutoční na pôde UPJŠ v Košiciach.


Študuj na UPJŠ