Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík – Lekárska knižnica

3minút, 12sekúnd

Použité skratky:

STU – Lekárska knižnica – študovňa, Trieda SNP 1
SA1 – Prírodovedecká knižnica – študovňa, Park Angelinum 9

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWZŽ

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2022                   2023
IF
2022
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ Med STU STU 0.4
Acta Virologica SK Med STU STU
Alergie CZ Med STU STU
Aktuality v nefrologii CZ Med STU STU
Alkoholizmus a drogové závislosti SK Med STU STU
Anesteziologie a intenzivní medicína CZ Med STU STU 0.1
Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK Med STU STU
Bolest CZ Med STU STU
Bratislavské lekárske listy SK Med STU STU
Česká a slovenská farmacie CZ Med STU STU
Česká a slovenská gastroenterologie a výživa, nový názov Gastroenterologie a hepatologie CZ Med STU STU
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ Med STU STU 0.5
Česká a slovenská oftalmologie CZ Med STU STU
Česká a slovenská psychiatrie CZ Med STU STU
Československá fyziologie CZ Med STU STU
Česká gynekologie CZ Med STU STU 0.4
Česká radiologie CZ Med STU STU
Česká revmatologie CZ Med STU STU
Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ Med STU STU
Česko-slovenská dermatologie CZ Med STU STU
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ Med STU STU
Česko-slovenská pediatrie CZ Med STU STU
Derma SK Med STU STU
Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ Med STU STU
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ Med STU STU 0.5
Farmaceutický obzor SK Med STU k 9.2.2023 chýba č.12 STU
Gastroenterológia pre prax SK Med STU STU
General Physiology and Biophysics SK Med STU STU
Gynekológia pre prax SK Med STU STU
Hygiena CZ Med STU STU
Interná medicína SK Med STU STU
Kardiológia, nový názov Cardilogy Letters SK Med STU STU
Kardiológia pre prax SK Med STU STU
Klinická biochemie a metabolismus CZ Med STU vychádza elektronicky
Klinická imunológia a alergológia SK+CZ Med STU STU
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství CZ Med STU STU
Klinická onkologie CZ Med STU STU
Klinická urológia SK Med STU STU
Lekársky obzor SK Med STU STU
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK Med STU STU
Moderní gynekologie a porodnictví CZ Med STU STU
Neoplasma SK Med STU STU 3.00
Neurológia SK Med STU STU
Ortodoncie CZ Med STU STU
Ošetrovateľský obzor SK Med STU STU
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK Med STU- e- časopis STU- e-časopis
Otorinolaryngologie a foniatrie CZ Med STU STU
Pediatria SK Med STU STU
Pracovní lékařství CZ Med STU STU
Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ Med STU STU
Praktický lékař CZ Med STU STU
Psychiatrie CZ Med STU STU
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK Psych STU , SA1 STU
Psychologie dnes CZ Psych STU STU
Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ Med STU STU
Rehabilitácia SK Med STU STU
Remedia CZ Med STU STU
Revue medicíny v praxi SK Med STU STU
Sestra a lekár v praxi SK Med STU STU
Stomatológ SK Med STU STU
Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca CZ Med STU STU
Studia psychologica SK Psych STU STU
Vnitřní lékařství CZ Med STU STU
Zdravotnické noviny nový názov Zdravotnictví a medicína CZ Med STU STU
Zdravotnícke noviny SK Med STU k 9.2. 2023 chýba č. 28-29 STU

Študuj na UPJŠ