Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík – Právnická knižnica

1minút, 31sekúnd

Použité skratky:

STU – Lekárska knižnica – študovňa, Trieda SNP 1
SA1 – Prírodovedecká knižnica – študovňa, Park Angelinum 9
ŠLF-OIT – Lekárska knižnica – Oddelenie informačných technológií, Trieda SNP 1
SP2 – Právnická knižnica – študovňa, Kováčska 26

ABCČDEFGHJKMNOPRSTVZŽ

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2022                   2023
IF
2022
Bulletin advokacie CZ Právo SP2 SP2
Bulletin slovenskej advokácie SK Právo SP2 SP2
Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK Eko Právo SP2
Duševné vlastníctvo SK Právo SP2 vychádza elektronicky
Ekonomický časopis SK Eko SP2 0.4
Finance a úvěr CZ Eko SP2 k 10.10.2023 chýba č. 1 SP2 0.5
Historická revue SK His SP2 SP2
Historický časopis SK His SP2 k 10.10.2023 chýba č. 3-5 SP2
Jurisprudence CZ Právo SP2 SP2
Justičná revue SK Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 2,3 SP2
Kriminalistika CZ Právo SP2 SP2
Mezinárodní vztahy CZ Polit Právo SP2 SP2
Obchodní právo CZ Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 2 SP2
Práca, mzdy a odmeňovanie SK Eko SP2
Právní radce CZ Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 9-11
Právní rozhledy CZ Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 23-24 SP2
Právník CZ Právo SP2 SP2
Právny obzor SK Právo SP2 SP2
Slovenské pohľady SK Lit SP2
Súkromné právo SK Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 4 SP2
Trestní právo CZ Právo SP2

Študuj na UPJŠ