Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík – Prírodovedecká knižnica

1minút, 28sekúnd

Použité skratky:

STU – Lekárska knižnica – študovňa, Trieda SNP 1
SA1 – Prírodovedecká knižnica – študovňa, Park Angelinum 9
BOT – Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWZŽ

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2022                   2023
IF
2022
Acta Electrotechnica et Informatica SK Fyz Výp SA1 SA1
Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK Mat SA1 SA1 0.7
Archivum Mathematicum CZ Mat SA1 SA1 0.6
Biologie chemie zeměpis CZ Bio Geo Chém SA1 SA1
Computerworld CZ Výp SA1
Computing and Informatics SK Výp SA1 SA1 0.7
Československý časopis pro fyziku CZ Fyz SA1 SA1
Demografie CZ Soc SA1 SA1 0.5
Geografia SK Geo SA1 SA1
Geografický časopis SK Geo SA1 SA1
Geografické rozhledy CZ Geo SA1 k 10.10.2023 chýba č. 3-5 SA1
Geographia Cassoviensis SK Geo SA1 SA1
Komenský CZ Vých SA1 k 14.2.2023 chýba č. 1,2 0
Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK Fyz Mat Výp SA1 SA1
Pedagogická orientace CZ Vých SA1
Pedagogika CZ Vých SA1
Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ Astronóm Fyz Mat SA1 SA1
Rozhledy matematicko-fyzikální CZ Fyz Mat SA1 SA1
Slovenská štatistika a demografia SK Soc SA1 SA1
Thaiszia SK Bot SA1 SA1
Učitel matematiky CZ Mat SA1 k 10.10.2023 chýba č. 2 SA1
Vesmír CZ Fyz BOT, SA1 k 10.10.2023 chýba č. 5 BOT, SA1
Živa SK Bio BOT, SA1 BOT, SA1

Študuj na UPJŠ