Prejsť na obsah

Kybernetická a informačná bezpečnosť na UPJŠ v Košiciach

1minút, 21sekúnd

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Kybernetická a informačná bezpečnosť na UPJŠ v Košiciach“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade s § 7 ods. 4 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu „Kybernetická a informačná bezpečnosť na UPJŠ v Košiciach“.

Cieľom projektu je zvýšiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, najmä zvýšiť schopnosť detegovať bezpečnostné udalosti a adekvátne reagovať na bezpečnostné incidenty. Súčasťou projektu je vypracovanie a doplnenie dokumentácie a nastavenie procesov pre riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Okrem toho sa projekt zameriava na implementáciu niektorých technických bezpečnostných opatrení, ako je manažment logov, SIEM, zabezpečenie sieťového spojenia univerzity ako aj implementácia nástroja na vyhľadávanie softvérových zraniteľností. Keďže univerzita vyvíja akademický informačný systém, ktorý ma vyše 75.000 používateľov na 17 univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike, časť projektu sa zameriava na zvýšenie bezpečnosti tohto vývoja.

Pripomienky k projektovej dokumentácii projektu „Kybernetická a informačná bezpečnosť na UPJŠ v Košiciach“ prosím zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia formulára do 19. 06. 2024, 16:00 hod. na e-mailovú adresu: pavol.sokol@upjs.sk.

Dokumenty k projektu:


Študuj na UPJŠ