Prejsť na obsah

Dotazník „Využívanie elektronických informačných zdrojov sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ“

1minút, 21sekúnd

Vážený pán, vážená pani,

iste ste zaregistrovali ponuku odborných a vedeckých elektronických informačných zdrojov dostupných prostredníctvom webovej stránky Vašej inštitúcie alebo Vašej knižnice.

Prístup k databázam ACM, Gale Virtual Reference Library: Art, Art Museum Image Gallery, ProQuest Central, Knovel Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), REAXYS, ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink, Wiley InterScience a databázam platformy Web of Knowledge bol zakúpený prostredníctvom projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom (http://nispez.cvtisr.sk), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Centrum vedecko-technických informácií SR ako riešiteľ projektu NISPEZ každoročne vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov. Prosíme Vás, aby ste vyplnili a odoslali pripojený dotazník, v ktorom vyjadríte svoju spokojnosť/nespokojnosť s ponukou e-zdrojov, prípadne napíšete návrhy na zmenu portfólia tých EIZ, ktoré by ste potrebovali pri svojej práci. Výsledky dotazníkového prieskumu pomôžu skvalitňovať ponuku e-zdrojov podľa požiadaviek vedeckej komunity v ďalšom období realizácie projektu.

Dotazník je prístupný na: www.iankety.sk/dotaznik/223014110/.

Dotazník sa spúšťa kliknutím na tlačidlo Štart, jeho vyplnenie Vám zaberie 5 – 6 minút. Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a čas.

Centrum vedecko-technických informácií SR
riešiteľ projektu NISPEZ


Študuj na UPJŠ