Prejsť na obsah

S

1minút, 3sekúnd
SciTech NavigátorVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA  
Humanitné, Lekárske, Pôdohospodárske, Prírodné, Spoločenské, Technické vedy

Prístup do vybraných voľne dostupných zdrojov internetu pokrývajúcich odbory vedy a techniky.

Viac o navigátore

jednoduché vyhľadávanie

podrobné vyhľadávanie
SCOAP3VOĽNE DOSTUPNÁFYZIKA
Open access publikácie z oblasti fyziky.

Viac o SCOAP3  

Slovenská knižnicaVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G.

inštruktáže:
prístup a vyhľadávanie
Slovenská lekárska knižnicaVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA  
Online katalóg obsahuje:
Bibliograpfia medica Slovaca
Citačná báza (CiBaMed)
Medical Subject Headings
Komplexná zbierka dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov.

inštruktáž:
Ako vyhľadávať 
SLOV-LexVOĽNE DOSTUPNÁPRÁVO
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (právne predpisy / zákony / vyhlášky) – otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte.

SOLENVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA
Portál ponúkajúci prístup k článkom vybraných českých medicínskych časopisov.


Študuj na UPJŠ